top of page

טופס הרצאת פרטים בהגשת תביעת מזונות


בתביעת המזונות יש לפרט עילות התביעה, פירוט של הכנסות האישה (גם אם מדובר בתביעה למזונות ילדים בלבד) פירוט הכנסות הבעל, פירוט של רמת החיים בה חיו בני המשפחה טרם הגירושין, את הוצאות הילדים(גם את הוצאות האישה אם תובעים מזונות אישה), לרבות הוצאות מדור (שכר דירה, משכנתא) ואחזקת מדור (חשבונות כגון: ארנונה, חשמל, טלפון, גז, תחזוקת הבית כגון: וועד בית, עוזרת בית, שיעורים פרטיים וכו'.

הרצאת פרטים מזונות

הינו טופס מהותי וחשוב שיש לצרף לתביעת המזונות בו מפורט המצב הכלכלי של כל אחד מהצדדים. יש לציין את ההכנסות ברוטו ונטו עבור כל אחד מ- 12 החודשים האחרונים.

במקרה שאחד מבני הזוג הוא עובד עצמאי, שאין לו תלושי משכורת , עליו לצרף אישור הכנסות לשנה האחרונה מרואה החשבון, או את ההצהרות שהוגשו למס הכנסה.

במסגרת טופס זה יש לציין את מספרי חשבונות הבנק של הצדדים, רכבים, חובות, זכויות כספיות ועוד. זהו טופס שחובה לצרפו לכתב תביעת המזונות ולמפורט בטופס זה יש משמעות רבה, שכן אחד הדברים הראשונים שהשופטים עושים הוא לקרוא את הטופס הרצאת הפרטים כדי לקבל תמונת מצב עדכנית לגבי מצבם הכולל של הצדדים.

אי מילוי והגשת הטופס עלול לגרום לשופט לחשו כי הוסתרו ממנו דברים במכוון ועלול לפסוק לרעתו של הצד המסתיר בעת מתן פסק הדין.

חשוב לפנות לעו"ד המומחה בדיני משפחה בלבד לצורך ייעוץ וטיפול בענייני מזונות אישה וילדים משרד עו"ד דניאל ויגלר הינו מתמחה בניהול תיקי ונותן מענה לכל הסוגיות וההליכים המשפטיים הקשורים לנושאים אלו.

משרדינו עוסק בניהול תיקי משפחה מורכבים, וכן, בניהול הליכי גישור, בעריכת צוואות, הסכמי ממון, הסכמי גירושין, הסכמים בין ידועים בציבור, הסכמי הורות, הסכמים בין יורשים, מימוש צוואת ועיזבונות ועוד.

bottom of page