הסכם ממון לבני זוג מאותו מין – עיגון הזכויות הכלכליות לבני זוג להט"בים


העולם הולך ונפתח לזכויות הקהילה הלהט"בית ויותר מדינות מעבירות חוקים המאפשרים לבני זוג מאותו מין להינשא ובעקבות כך לקבל את הזכויות הכלכליות המגיעות לבני זוג נשואים. לאחרונה אוסטרליה הפכה למדינה ה-26 שמתירה נישואים גאים והרשימה כוללת מדינות כמו קפריסין, ניו יורק, איסלנד, פורטוגל, קנדה ודרום אפריקה.

בישראל בני זוג מאותו מין עדיין לא יכולים להינשא מאחר ונישואין בישראל נערכים לפי הדין הדתי, ואף אחד מהדינים הדתיים אינו מכיר בנישואים חד-מיניים. זוגות רבים נאלצים להינשא בחוץ לארץ במדינות בהן מוכרים נישואים חד מיניים או לערוך טקסים לדוגמת טקסים אזרחיים או טקסים שעורכים רבנים רפורמיים, אך טקסים אלו אינם משנים את מעמדם האישי המשפטי של אותם זוגות, ומבחינת המדינה בני הזוג נחשבים רווקים גם לאחר חתונתם, ולכן גם הזכויות הכלכליות שלהם כזוג אינן מעוגנות בחוק ואינן מובטחות להם.

מה כן אפשר לעשות במסגרת החוק בישראל? – לערוך הסכם ממון!

הסכם ממון מעגן בצורה מסודרת את הצד הכלכלי- כספי ביחסיהם של בני זוג. כמו כן הסכם ממון כולל בתוכו את כל העניינים הקשורים לניהול החיים המשותפים כגון: משמורת ילדים, חינוך מזונות ועוד. כל עניין הנוגע לחיי הזוגיות, אשר עלול ליצור מחלוקת בין הצדדים יכול להיכנס לתוך הסכם הממון. כמו כן החוזה קובע את אופן חלוקת הרכוש במקרה של פרידה. להסכם ממון השלכות חיוביות על בטחון וודאות משפטית בחיים הזוגיים והמשפחתיים של זוגות באשר הם: הטרוסקסואלים או מאותו מין.

כיצד חוק הסכם יחסי ממון בא לידי ביטוי במקרה של בני זוג להט"בים?

באופן היסטורי חוק יחסי ממון (התשל"ג-)1973 מאפשר לביהמ"ש לאשר הסכמים בין בני זוג נשואים בלבד. מאחר וזוגות מאותו המין אינם יכולים להינשא בישראל אין באפשרותם לאשר הסכם ממון בהתאם להוראות חוק יחסי ממון.

בפברואר 2004 נתן לראשונה בית-המשפט לענייני משפחה ברמת-גן תוקף של פסק דין להסכם ממון של זוג הומואים, וקבע כי המונח "בני זוג" חל גם על בני זוג מאותו מין.

השופט בפסק הדין ביסס את קביעתו על הסמכות של בית המשפט לענייני משפחה לאשר הסכם בין בני זוג נשואים וידועים בציבור, ולכן אין הוא רואה סיבה לא להכליל גם זוגות חד מיניים. השופט טען יש לפרש את חוק יחסי ממון ברוח חוק-היסוד: כבוד האדם וחירותו, ולהעניק זכויות שוות לזוגות הטרוסקסואלים וחד מיניים על מנת למנוע הפליה הנוגדת את חוק היסוד.

כיום בני זוג להט"בים יכולים לערוך הסכם ממון כחוק

עד תחילת שנות האלפיים לא נערכו בישראל הסכמי ממון בין בני זוגות מאותו מין וזוגות לא יכלו להסדיר את זכויותיהם הכלכליות כדוגמת קצבת שארים או פנסיה. פסק דין זה פתח את האפשרות לבני זוג להט"בים לערוך הסכם ממון המסדיר מראש את כל זכויותיהם הכלכליות גם במצב של פרידה עתידית, מוות, חלוקת רכוש, גירושין וכו" ולהנות מכל היתרונות המשפטיים הטמונים בהסכם הממון, באותו האופן בו זוגות הטרוסקסואלים נהנים במסגרת החוק.

לאחר עריכת ההסכם יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולהגיש בקשה לאישור ההסכם. אישור ההסכם בבית המשפט מעניק להסכם תוקף של פסק דין. מי שמפר אותו מפר למעשה פסק דין, וניתן לנקוט נגדו צעדים לאכיפת פסק הדין למשל על ידי נקיטת הליכי הוצאה לפועל.

ניתן לערוך הסכם מבלי לאשרו בבית המשפט, וגם במקרה כזה יש להסכם תוקף משפטי מחייב. תמיד עדיף לאשר את ההסכם בבית המשפט שכן הרבה יותר קשה לבטל אותו במצב כזה.

משרד עורכי דין דניאל ויגלר מתמחה בדיני משפחה ובעריכת הסכמי ממון עבור כל הזוגות באשר הם ומלווה זוגות להט"בים והטרוסקסואלים בתהליך עריכת הסכם ממון המעגן את זכויותיהם בחוק ובכל הערכאות המשפטיות.