עילות נפוצות לביטול צוואה

השבוע פורסמה כתבה ב- YNET בה סופר על כך שגברי בנאי התבקש על ידי אשתו של אחד מחבריו הטובים, אמן מפורסם - להיות עד לחתימה של צוואה חדשה של האמן המבטלת צוואה קודמת שהאמן ערך על פיה רכושו אמור לעבור לאחר פטירתו לידי אחייניו. על פי הצוואה החדשה כל הרכוש של האמן היה אמור לעבור במקום לאחייניו לאישה אשר עמה התגורר ואשר טיפלה בו ובאשתו.


אחייני הנפטר פנו לבית המשפט בבקשה לבטל את הצוואה בטענה כי המנוח לא היה כשיר בזמן שחתם על הצוואה, פסילת צוואה אפשרית רק כאשר מתקיימת אחת או יותר מעילות הפסילה, הקבועות בחוק.


ואכן טענותיהם התקבלו כאשר העד המרכזי, גברי בנאי, העיד שחברו האמן לא היה כשיר מבחינה רפואית לערוך צוואה.


עסקינן במקרה פשוט יחסית, שכן, ברור שביהמ"ש לא יכול לתת צו קיום צוואה כאשר אין חולק כי המנוח לא היה כשיר לערוך אותה.
היעדר כשירות רפואית לערוך צוואה הינה עילה חזקה ביותר לצורך ביטול צוואה (במידה שהיא מוכחת בצורה חותכת) אך היא אינה העילה היחידה שבעטיה ביהמ"ש לענייני משפחה מבטלים צוואה (ובמילים אחרות לא מקבלים בקשה למתן צו קיום לאותה צוואה) וקיימות עילות נוספות:


עילות נוספות להתנגדות וביטול צוואה הינן:


השפעה בלתי הוגנת

צוואה תיפסל אם הוכח כי נערכה כתוצאה מלחץ או מרמה של אחד היורשים. בכדי להוכיח עילה זו יש לעמוד במספר תנאים כאשר הבולט בהם הינם הוכחת יחסי תלות חריגים בין המוריש ליורש אשר הביאו לכך שהמוריש יערוך צוואה לטובת אותו יורש.


אונס או איום

כאשר היורש גורם למצווה להוריש לו רכוש ע"י איומים או תחת אונס לערוך צוואה אשר אינה תואמת את רצונותיו האמיתיים של המוריש


מעורבות נהנה מן הצוואה בעריכתה

כאשר היורש היה מעורב באופן ישיר בעריכת הצוואה, למשל במקרה בו היורש נכח באופן פיזי בעת החתימה על הצוואה.


צוואה שהאמור בה אינו חוקי, אינו מוסרי או בלתי אפשרי ליישום

אם מדובר בהוראה ספציפית בצוואה, אשר הינה בלתי מוסרי ו/או אינה חוקית ו/או בלתי ניתנת ליישום, אותה הוראה תהיה בטלה, שאר הצוואה יכול שתישאר תקפה.


פגם צורני בצוואה

כאשר הצוואה לא נערכה בהתאם להגדרות החוק לגבי האופן שבו יש לערוך צוואה.

כיצד מתנגדים ומבטלים צוואה?

נטל ההוכחות לפסילת הצוואה הוא על כתפי המתנגד לצוואה, המתנגד יידרש להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה ולפרט במסגרתה תשתית ראייתית איתנה, התומכת בטענותיו. התנגדות זו תועבר על ידי הרשם באופן אוטומטי לביהמ"ש אשר לו הסמכות לדון בתיקים מסוג זה ועל העותר לקיום הצוואה יהיה להגיש תוגבה להתנגדות.

יש לציין, כי אם סיבה ההתנגדות הינה פגם צורני שנמצא בצוואה, למשל צוואה בכתב יד ללא חתימת המצווה, הנטל להוכיח כי יש לקיים את הצוואה מתהפך ויחול על מבקש צו הקיום ולא על המתנגד לצוואה.

במסגרת ההליכים, ביהמ"ש לענייני משפחה בוחן בקפידה רבה את נסיבות המקרה ולא נוהג לבטל צוואה, כולה או חלקה, אלא אם עילת הפסילה הוכחה היטב, וזאת בהתאם לרצון המחוקק בישראל לכבד את רצון המת ולקיים את צוואתו.

כל אדם בעל עניין יכול להתנגד לצוואה. רוב בעלי העניין המתנגדים לבקשת קיום הצוואה הם בני משפחה שחשים שהצוואה אינה הוגנת כלפיהם ומעוניינים לשנות אותה לטובתם, כמו במקרה זה אחייני המנוח.


משרד עו"ד דניאל ויגלר מתמחה בעריכת צוואות ותכנון חלוקת ההון המשפחתי וירושה ובניהול הליכי התנגדות או קיום של צוואות בביהמ"ש לענייני משפחה, ונותן מענה לכל הסוגיות וההליכים המשפטיים הקשורים לנושאים אלו.

כתבה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי,

ליצירת קשר ולתיאום פגישה 03-7444931לכתבה המלאה ב-YNET לחצו כאן