top of page

הקשר בין חלוקת הרכוש לגובה מזונות הילדים


במקרים רבים לאופן חלוקת הרכוש בין בני זוג בהליך גירושין השפעה רבה על גובה דמי מזונות הילדים שייפסקו. אומנם כל אחת מסוגיות אלו אמורה להיות מוכרעת בנפרד, אולם, בפועל במקרים רבים אין הפרדה בין חלוקת הרכוש לבין מזונות הילדים. גובה דמי מזונות הילדים מושפע באופן ישיר במסגרת הליכי הגירושין מאופן חלוקת הרכוש והנכסים בין ההורים.

ההסדר החוקי בנוגע למזונות הילדים וחלוקת הרכוש בהליכי גירושין: בבוא ביהמ"ש להסדיר את עניין חלוקת הרכוש בין בני-הזוג ואת עניין תשלום דמי מזונות לילדים הוא מונחה על ידי חוקים, הלכות וספרות משפטית. את יחסי הממון ואופן חלוקת הרכוש בין בני-הזוג מסדיר המשפט האזרחי באמצעות חוק יחסי ממון בין בני-זוג, ואילו את עניין המזונות מסדיר החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) אשר קובע מזונות על פי הדין הראשי ובמילים אחרות על פי דתו של ההורה.

שתי מערכות הדינים נבדלות זו מזו, וההכרעה בכל אחד מהנושאים אמורה להיות מנותקת זו מזו' כאשר לחלוקת הרכוש ולאיזון המשאבים לא אמורה להיות השפעה על פסיקת מזונות הילדים בדיוק כשם שלגובה פסיקת המזונות לא צריכה להיות השפעה על אופן חלוקת הרכוש. ההסדר הנוגע למזונות ילדים: כאשר מדובר בבני-זוג יהודים-הורים לילדים עד גיל 15 חלים עליהם הוראות הדין האישי שבמשפט. סעיף 3 לחוק המזונות הוא המחייב הורה במזונות ילדיו, הוא מטיל ויוצר את החובה והוא זה שמחיל את הדין האישי בכל הנוגע לעניין מזונות הילדים. המשפט העברי מבחין לעניין מזונות הילדים בין "מזונות הכרחיים" ל"מזונות מדין צדקה". הפסיקה והספרות המשפטית עוסקות רבות בהבחנה בין שני סוגי הצרכים, הבחנה בעלת משנה חשיבות מאחר ועל האב היהודי מוטלת חובה אבסולוטית שאיננה מוטלת על האם לספק את מזונותיהם ההכרחיים של ילדיו הקטינים עד גיל 15. לעומת זאת חובת סיפוק המזונות מכוח דיני הצדקה מוטלת, הן על האב והן על האם.

ההסדר הנוגע ליחסי-ממון וחלוקת הרכוש: בין בני-זוג נוצרים יחסים ממוניים כתוצאה מחייהם המשותפים. חוק יחסי-ממון בין בני זוג מסדיר את היחסים הממוניים. על זוגות שנישאו לפני ה- 1 בינואר 1974 חלה הלכת שיתוף הנכסים, הלכה יציר הפסיקה, אשר משקפת את המצב שהיה נהוג טרם חקיקת חוק יחסי-ממון; ואשר מעניקה לבני-הזוג זכויות משותפות שוות, ברכוש שצברו במהלך החיים המשותפים ועד לרגע הפרידה. זכויות אלה ניתנות מכוח חזקת השיתוף, לפיה, קיים בין בני-הזוג הסכם מכללא להיות שותפים שווים ברכושם הנצבר, כאשר קיום ההסכם והיקפו הם שאלות שבעובדה שיידונו ויוכרעו בהתאם לנסיבות המצב הקיים. עם התרת הנישואין או פקיעת הנישואים זכאי כל אחד מבני-הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני-הזוג, למעט, נכסים מלפני הנישואין; נכסים שקיבלו במתנה או בירושה במהלך הנישואין; גימלה על-ידי המוסד לביטוח לאומי; או פיצוי המגיעים לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות; ולמעט נכסים שבני-הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

עוד לפני שחותמים על הסכם גירושין, כדאי לעבוד עם עורך דין מנוסה המתמחה בענייני גירושין ודיני משפחה לאורך התהליך כולו. מהלך זה יבטיח כי כל הנושאים והנתונים נבדקים לעומקם וכי יש הבנה מלאה של תמונת המצב הכוללת של בני הזוג בעת עריכת הסכם הגירושין. משרד עורכי דין דניאל ויגלר מתמחה בדיני משפחה, ובעריכת הסכמי גירושין מורכבים ובעל ידע משפטי מקצועי רחב וניסיון בטיפול בתיקים מורכבים בתחום דיני המשפחה והירושה בכל הערכאות המשפטיות.

לקביעת פגישת ייעוץ התקשרו 03-7444391

Comments


bottom of page