top of page

על מה כדאי להקפיד שעורכים צוואה?


צוואה הינה מסמך הקובע כיצד יחולק רכושו של אדם לאחר פטירתו.

צוואה למעשה הינה "העסקה" הגדולה בחיים של כול את ואחד מאתנו, ולכן יש לתת עליה את הדעת בכובד ראש, עריכת צוואה באופן מקצועי ורגיש יכולה למנוע מריבות וחילוקי דעות עתידיים ומלחמות ירושה בתוך המשפחה.

בעת עריכת צוואה חשוב להפקיד על:

  • עריכת הצוואה ע"פ התנאים הקבועים בחוק הירושה.

  • הימנעות מביצוע פעולה שעלולה להביא לפסילת הצוואה או חלק מהוראותיה.

  • ניסוח חד ובורו של הוראות הצוואה באופן שלא נתון לפרשנות המנוגדת לרצונו של עורך הצוואה.

עדכון צוואה

כאשר נוצר שינוי במצב הנכסים או במצב המשפחתי יש לדאוג ולעדכן את הצוואה בהתאם ( למשל קניית דירה או פטירת בן הזוג) . צוואה לא רלוונטית עשויה לסכל את רצונו האמיתי של המוריש.

אז לפני שנגשים להכין צוואה מה כדאי להכין?

  • תוכנית רעיונית של אופן החלוקה של הנכסים

  • רשימה מפורטת ומדויקת של כל הנכסים הקיימים: מקרקעין, רכבים, חשבונות בנקים, פיקדונות, חסכונות, ביטוחים, אומנות, וכן כל דבר אחר שהינו בעל ערך כל שהוא.

  • חוות דעת רפואית פשוטה הקובעת כי המוריש נמצא בקו בריאותו באופן שאינו משפיע על הלך רוחו וצלילותו.

  • חשוב לפנות לעו"ד המומחה בדיני משפחה בלבד לצורך הכנת צוואה ועל מנת לחסוך מאבקים משפטיים אפשריים עתידיים בין היורשים.

  • משרד עו"ד דניאל ויגלר הינו מתמחה בעריכת צוואות ותכנון חלוקת ההון המשפחתי וירושה, ונותן מענה לכל הסוגיות וההליכים המשפטיים הקשורים לנושאים אלו.

המשרד עוסק בניהול תיקי משפחה מורכבים, וכן, בניהול הליכי גישור, בעריכת צוואות, הסכמי ממון, הסכמי גירושין, הסכמים בין ידועים בציבור, הסכמי הורות, הסכמים בין יורשים, מימוש צוואת ועיזבונות ועוד.

כתבה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי, ליצירת קשר ולתיאום פגישהbottom of page