top of page

גירושין, חלוקת רכוש ופירוק שיתוף בדירה


הקשר בין תחום התמחותי בדיני משפחה וגירושין ובין התמחותי בדיני מקרקעין בא לידי ביטוי לא אחת כאשר במסגרת הליך גירושין, מתעוררת השאלה מה ייעשה בדירת המגורים של בני הזוג.

להלן מספר תרחישים נפוצים:

  • מכירה מידית של הדירה וחלוקת התמורה.

  • דחיית מכירת הדירה עד שהילדים יגיעו לגיל בגרות.

  • ויתור שלאחד הצדדים על חלקו בדירת המגורים לטובת בן הזוג השני, בתמורה למשהו אחר.

החלטות אלה הינן מורכבות ובעלות השלכות כלכליות רבות והופכות את הליך הגירושין לסבוך.

לעיתים הסכם ממון יכול לסייע במניעת מחלוקות מסוג זה אשר צצות במסגרת הליכי גירושין, אך לא תמיד הסכם ממון יכול לצפות את כל המצבים אשר עלולים להתרחש בכל הקשור לדירה של בני הזוג, שכן הם תלויים בנסיבות החיים ובשינויים שמתרחשים במהלך החיים.

כאשר אין הסכמה על אופן חלוקת הדירה ואחד הצדדים רוצה לכפות פירוק וגירושין הוא עותר לבית המשפט ומגיש תביעה לפירוק שיתוף, כלומר תביעה לפירוק השותפות עם הצד האחר בנכס, מכירת הנכס וחלוקת המחיר שיתקבל בין שני הצדדים.

על פי סעיף 37 לחוק המקרקעין: "כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף". כלומר, כל אדם שהינו בעלים של מקרקעין בשותפות עם אחר, יכול ורשאי בכל עת, לפנות לבית המשפט ולדרוש את מכירתו של הנכס.

ההסתייגות היחידה שיכולה להישמע מבן הזוג השני היא החובה להבטיח את מדור הילדים המעוגנת בסעיף 40 א' לחוק המקרקעין, וכן, בסעיף 6א. לחוק יחסי הממון בין בני זוג.

לבית המשפט סמכות לקבוע כי חלק מכספי מכירת הדירה יישמר בנאמנות על מנת להבטיח את מדורם של הילדים או עד להכרעה בשאר המחלוקות הרכושיות בין הצדדים, או לדחות את המכירה למשך מספר שנים בהתקיים תנאים מסוימים אולם בית משפט אינו יכול לשלול מאדם את זכות הקניין שלו, ואינו יכול למנוע ממנו לממש את רכושו ולמכור את דירתו.

בית המשפט לענייני משפחה פועל מתוך ראייה כוללת והוא שואף לאזן את כל הרכוש של בני הזוג ולחלוקו בין באופן צודק ובהתאם לחוק. הפסיקה בדבר מכירת הדירה המשותפת לא תהיה מנותקת מהתייחסות לכלל הרכוש האחר.

חלוקת נכסים ופירוק שיתוף בדירת מגורים הינם מהלך משפטי מורכב, ולכן, חשוב להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום. עו"ד דניאל ויגלר פועל בנחישות, נאמנות ומקצועיות על מנת למקסם את תוצאות ההליך המשפטי. מעניק ליווי צמוד ומסור תוך מתן יחס אישי וגילוי רגישות לצרכי לקוחות המשרד. בעל התמחות מקיפה בניהול תיקי משפחה וירושה ומתן שירותים בתחומים משפטיים נוספים.

bottom of page