הפרת הבטחת נישואין


הפרת הבטחת נישואין. עו"ד דניאל ויגלר

האם ניתן לתבוע בגין הפרת הבטחת נישואין?

לאורך השנים הכירו בתי המשפט בכך שבמצבים מסיומים ניתן לתבוע בגין הפרת הבטחת נישואין. הסכם נישואין בין בני זוג הוא הסכם מחייב לכל דבר ועניין, אולם, מן הסתם, לא ניתן לאכוף אותו כשם שניתן לאכוף את מרבית ההסכמים הואיל ולא יעלה על הדעת לחייב בני זוג להתחתן זה עם זו.

הסיבה לכך שניתן לתבוע בגין הפרת הבטחה לנישואין היא העובדה שהבטחה מעין זו גורמת בדרך כלל לאחד מבני הזוג להסתמכות ולעריכת תוכניות להגשמת הנישואין, והתעלמות מכך שבמשך חודשים ארוכים אחד מבני הזוג יערך לחתונה ויוציא כספים בעבור אולם, שמלה וכו' ואף יבצע שיוניים יותר מהותיים עקב כך ברכושו, ובסופו של יום יסתבר לו כי החתונה מבוטלת והכל היה לשווא עלולה לגרום לעוול קשה ובלתי מוצדק כלפי אותו בן זוג.

אין צורך לציין את הפגיעה הנפשית שעלולה להיגרם לאותו צד שהודיעו לו שהחתונה מובטלת מעבר לנזק הממוני בגין ההוצאות שהיו לו.

איך בכלל מוכחים שהייתה הבטחת נישואין?

על מנת לבסס את העילה החוזית, יש להוכיח כי התקיימו יחסים חוזיים, בהתאם למתואר בסעיף 2 לחוק החוזים, כלומר שאכן הייתה הצעת נישואין מפורשת בפועל, שההצעה נעשתה בגמירות דעת מלאה, כלומר שהצד המציע באמת התכוון להציע נישואין (הצעה בחמש בבוקר אחרי לילה רווי שתיית אלכוהול עלולה בהחלט שלא להיות בגמירות דעת) .

לצד המתגונן כנגד תביעה מסוג זה יהיה קשה לטעון שלא הייתה הבטחת נישואין, שכן בדרך כלל קל להביא ראיות על עניין ההצעה (תמונות, סרטים, עדים וראיות בכתב הן לעניין ההצעה והן לעניין ההכנות לקראת החתונה).

אז איך מחשבים את גובה הפיצויים בגין הנזקים הכספיים עקב ביטול החתונה?

ועל הצד הרוצה לקבל פיצוי כספי להציג לביהמ"ש:

ראיות על קיומו של נזק ממוני קרי קבלות על הוצאות שהיו לו בתקופה החל ממועד הצעת הנישואין ועד להודעת ביטול הנישואין.

לרוב מדובר בהוצאות שיש לכל בני זוג עת מתכוננים הם לחתונה, החל מההוצאות בגין הזמנת האולם, קייטרינג, צלמים ועד להוצאות שהיו בגין הבגדים ושמלת הכלה.

לעיתים מדובר גם בהוצאות אחרות, הכל בהתאם לנסיבות הספציפיות של אותו זוג.

יש להדגיש שחישוב של היקף הנזק- הפיצוי ייערך בהתאם לנזק שאירע במקרה הספציפי, ולא בהתאם למצבו של הבן/בת הזוג שהופרה לו הבטחת הנישואין .

ומה לגבי הנזק הנפשי שנגרם כתוצאה מביטול החתונה?

הפרת הבטחת נישואים יכולה מטבע הדברים לגרום לנזק נפשי משמעותי מאוד לבן או בת הזוג. תחושות כמו עלבון, השפלה מבוכה בפני חברים ומשפחה ואיבוד הערך העצמי.

הבעיה היא, שקשה מאוד להעריך ולכמת נזק נפשי עקב הפרת הבטחת נישואין ולכן ביהמ"ש נוהגים להתמקד בעיקר בנזק הממוני בתביעות של הפרת הבטחת נישואים וממעט לפצות את בן/בת הזוג בגין הנזק הנפשי, אלא אם כן הוכח בביהמ"ש כי מדובר בנזק נפשי חמור ביותר.

עו"ד דניאל ויגלר הינו עו"ד המתמחה בתחום דיני המשפחה והגירושין וגם הינו מגשר מוסמך. במקרה של הפרת הבטחת נישואין רצוי לבחון לעומק את נסיבות המקרה הפרטני לבחור את האסטרטגיה הנכונה לפעול בה.

לכתבות נוספות לחצו>>

ליצירת קשר לחצו>>

#נישואיןוגירושין