שאלות ותשובות נפוצות על צוואות


עו"ד דניאל ויגלר

משרד עו"ד דניאל ויגלר מתמחה בעריכת צוואות ותכנון חלוקת ההון המשפחתי וירושה, ונותן מענה לכל הסוגיות וההליכים המשפטיים הקשורים לנושאים אלו. חלק משאלות לקוחות המשרד העולות לא פעם בפגישות הייעוץ. ברצוננו לציין שכל מקרה נבחן לגופו ובהתאם לסיפור האישי ולרמת מורכבותו.

שאלה: באיזה אופן מתחלקים הרכוש והנכסים במקרה שאין צוואה?

תשובה : תשובתי נחלקת ל- 2 מצבים.

מצב 1 - כאשר במועד הפטירה למנוח/ה הותיר אחריו בת/בן זוג (גם ידוע/ה בציבור ייחשב כבן זוג על פי חוק הירושה). מצב 2- כאשר במועד הפטירה למנוח/ה לא הותירו בן/בת זוג הרכוש יחולק באופן הבא

הרכוש יחולק באופן הבא:

כאשר במועד הפטירה למנוח/ה היה בת/בן זוג (גם ידוע/ה בציבור ייחשב כבן זוג על פי חוק הירושה)

  1. אם המנוח/ה הותיר אחריו ילדים או צאצאיהם או הורים אז בן הזוג מקבל חצי מהרכוש (החצי השני יחולק שווה בשווה בין ילדי המנוח/ה או בין הוריו במידה ולא היו לו ילדים או נכדים).

  2. אם היורשים על פי דין של המנוח/ה הינם אחים או הורי הורים אז בן/בת הזוג יקבל 2/3 מהרכוש של המנוח/ה.

  3. בן הזוג מקבל את כל המיטלטלין של משק הבית המשותף כולל המכונית המשפחתית.

כאשר במועד הפטירה למנוח/ה לא היה בן/בת זוג הרכוש יחולק באופן הבא:

  1. הילדים וצאצאיהם (הצאצאים הם הנכדים של המנוח/ה לרבות הנינים) הם הראשונים בתור לרשת את המנוח.

  2. אם למנוח/ה אין ילדים או /גם נכדים אז הוריו של המנוח וצאצאיהם (הצאצאים הינם האחים של המנוח/ה) יהיו זכאים לרשת את המנוח/ה.

  3. רק אם למנוח/ה אין ילדים ונכדים או הורים או אחים אז הורי הוריו של המנוח וצאצאיהם של המנוח (הצאצאים הם למעשה הדודים של המנוח/ה) יהיו זכאים לרשת את המנוח/ה.

  4. ובסופו של דבר אם אין למנוח/ה אין אף קרוב משפחה על פי המפורט לעיל, מדינת ישראל היא זו שתהא זכאית לרשת את המנוח/ה.

החלוקה בין היורשים על פי דין תהיה תמיד שווה. למשל, במידה ולמנוח/ה יש שלושה ילדים, נכון למועד פטירתו, כל אחד מהם יקבל 1/3 מרכושו.

שאלה: מהו צו קיום צוואה?

תשובה: צו קיום צוואה שנותן הרשם לענייני ירושה מקנה לצוואה תוקף משפטי מחייב, לאחר פטירתו של המצווה. אפשר לחלק בפועל את העיזבון בין היורשים. הודעה על דבר הגשת הבקשה מתפרסמת בעיתון יומי וברשומות, וכוללת אפשרות להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה. אם הצוואה מתייחסת רק לחלק מנכסיו של הנפטר, יהיה צו קיום הצוואה תקף רק לגבי הנכסים שנכללים בצוואה, ויתרת נכסי העיזבון יחולקו על פי דין, באמצעות צו ירושה.

שאלה: מי רשאי להתנגד ולערער על הצוואה?

תשובה: כל אדם בעל עניין יכול להתנגד לצוואה. רוב בעלי העניין המתנגדים לבקשת קיום הצוואה הם בני משפחה שחשים שהצוואה אינה הוגנת כלפיהם, התנגדות לצוואה יכולה להגיע גם מצד הנושים של הנפטר.

שאלה: האם ניתן להסתלק מירושה?

תשובה: עקרונית לא ניתן לכפות על אף אדם להיות יורש. על פי חוק הירושה, לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון (הרכוש של המנוח) היורשים שלו רשאים להסתלק מחלקם בעזבון והם לא יחשבו כיורשים מלכתחילה של המנוחה. ניתן להסתלק מירושה הסתלקות כללית כך שכל הרכוש של היורש המסתלק יחזור לעיזבון ויוחלק בין שאר היורשים של המוריש או שניתן להסתלק רק לטובת בן זוגו של המוריש או לטובת ילדו של המוריש או לטובת אחיו של המוריש.

שאלה: מתי קם הצורך למנות מנהל לעיזבון?

תשובה: מטרת המינוי של מנהל עיזבון הינה למלא את החלל שנוצר מיום הפטירה ועד לקביעת הזהות של היורשים. בשלב זה מתמנה מנהל עיזבון זמני, שתפקידו מסתיים עם מתן צו ירושה או צו קיום צוואה, אולם, כאשר יש צורך בהמשך ניהול העיזבון גם לאחר קבלת צו קיום צוואה ו/או צו ירושה ממנים מנהל עזבון "קבוע".

מינוי מנהל עיזבון אינו חובה על פי הדין.

שאלה: האם יש לשלם מס על הירושה שהתקבלה?

תשובה: בישראל לא מוטלים מסים על נכסים או כספים שהתקבלו בירושה. העברת הרכוש והנכסים בירושה אינה מחויבת במסים אך פעולות מסוימות של היורשים בכל הנוגע לנכסי העיזבון עלולות לגרור חיוב במס. למשל, מכירת דירה שהתקבלה בירושה כרוכה בתשלום מס. חבות במסים כאלו ניתן למנוע מראש באמצעות תכנון נכון בעריכת הצוואה וחלוקת נכסי הירושה בין היורשים באופן שיאפשר להם להימנע מתשלום המס או להקטינו למינימום האפשרי.

שאלה: מה קורה במקרה של מספר גרסאות של צוואה שנכתבו?

תשובה: בהתאם לחוק הירושה, הצוואה האחרונה היא הקובעת והיא מבטלת את זו שקדמה לה ככל שהיא סותרת אותה (או שכתוב בה מפורשות כי היא מבטלת את הקודמת לה), עותקים קודמים של צוואה אינם תקפים ולכן ניתן להתעלם מקיומם.

הורשה זאת למעשה העסקה הכי גדולה של כל אדם באשר הוא, ועל כן כדאי להתייחס לכך בכובד ראש, ולנסח את הצוואה בשלב מוקדם. אם אין לכם עדין צוואה, זה הזמן לערוך צוואה מקצועית אצל עו"ד מומחה בעל ניסיון בטיפול מורכבים בנושאי צוואות וירושות.

לתיאום פגישות יעוץ עם עו"ד דניאל ויגלר, התקשרו 03-7444391.

#ירושה #צוואות #רכוש