התרת נישואין אזרחיים


בנישואין ע"פ היהדות כדת משה וישראל, המעמד הפורמלי נקבע ע"י רב שהוא הנציג של הממסד הדתי, בנישואין אזרחיים לעומת זאת את המעמד הפורמלי נקבע על ידי רשות אזרחית. במדינת ישראל נכון לשנת 2016 אין אפשרות חוקית לערוך נישואין אזרחיים, לכן, אזרחים רבים בוחרים להתחתן בחו"ל.

זוגות רבים בישראל בוחרים להתחתן בנישואים אזרחיים, ממספר סיבות:

  • סיבות אידיאולוגיות - רצון של בני הזוג שחוקי הממסד הדתי וההלכות הדתיות לא יחולו על חיי הנישואין שלהם.

  • היעדר ברירה - זוגות אשר רוצים להתחתן על פי ההלכה היהודית אך מנועים מכך, למשל: פסולי חיתון, כהן וגרושה וכדומה.

  • זוגות מעורבים - יהודי ובן דת אחרת.

בשונה מזוגות שנישאו על פי ההלכה זוגות שנישאו נישואין אזרחיים חלים חיובים שונים:

  • מזונות אישה - אישה הנשואה על פי ההלכה זכאית לקבל מבעלה מזונות כל עוד הם נשואים. לעומתה, לאשה שנישאה נישואין אזרחיים אין זכות אוטומטית למזונות אישה מבן זוגה ואלו נקבעים על פי כללי המשפטי האזרחי ולא על פי הדין היהודי דתי. בפסיקה חדשנית של בית המשפט העליון נפסק כי ניתן לחייב את הגבר במזונות אישה מכח דיני החוזים, גם ללא קביעה בשאלת הסטטוס של בני הזוג וכי החיוב במזונות יחול גם לאחר הגירושין ולא עד למועד הגירושין כמו בדין הדתי.

  • התרת נישואין אזרחיים - נישואין אזרחיים, שנעשו מתוך בחירה ורצון שלא להינשא באמצעות הממסד הדתי, נחשבים כנשואים בניגוד להלכה, לפיכך בזמן "גירושין" אינם מצריכים גט הניתן מיד הבעל לאישה אלא ניתן להתיר הנישואין על ידי מתן פסק דין למען גירושין. העילות למען גירושין אינן העילות על פי ההלכה ובית הדין הרבני מסתפק בטענה של חוסר הסיכוי לשלום בית.

  • זוגות המנועים להינשא כדת משה וישראל, למשל: פסולי חיתון, כהן וגרושה וכדומה, אשר רצו להתחתן לפי ההלכה ונמנעה מפניהם האפשרות, נחשבים כ"נישואין לחומרא", מבחינה הלכתית. במקרה זה במידה ואחד הצדדים מבקש לסיים את הנישואין יש צורך בגט לחומרא. במקרים קיצוניים, כאשר אין אפשרות לסידור גט, עקב העלמתו של אחד הצדדים, או סרבנות בלתי מוצדקת לגט, אז יכול בית הדין, לשקול את התרת הנישואין ללא גט.

  • זוגות מעורבים יש צורך בפרוצדורה של התרת נישואין אזרחיים על ידי פנייה לבית המשפט העליון על מנת שיכריע איזה בית דין דתי או אזרחי יבצע את התרת הנישואין. לאחר מכן פונים לאותו בית דין ושם מתנהלת התרת הנישואין בפועל.

אם בחרתם להינשא בנישואין אזרחיים במדינת ישראל מומלץ לעשות זאת בליווי של עו"ד המתמחה בדיני משפחה על מנת להבין את ההשלכות שיש לנישואין אלו על חיי הנישואין שלכם ועל אשר עתיד להתרחש היה וחס וחלילה תיאלצו להתגרש. לעו"ד דניאל ויגלר ניסיון רב בטיפול בהליכי גירושין של בני זוג אשר בחרו להינשא בחו"ל ובעריכת הסכמי ממון רלוונטיים לזוגות אלו.

ליצירת קשר לחצו>>

לבלוג הכתבות בנושא דיני משפחה>>