כיצד יש לפעול כאשר יש קושי לקבל את הרכוש שמגיע לנו לקבל על פי צוואה?


לאחרונה הגיע למשרדינו לקוח בן 45 שאביו האמיד הלך לעולמו. הלקוח הציג בפנינו צוואה שאביו ערך ועל פיה הוא חילק בצוואתו ללקוח ולאחיו באופן שווה את רכושו, למעט דירת יוקרה בת 5 חדרים בפרויקט היוקרה של מגדלי אקירוב בת"א, אשר לגביה האב קבע כי הלקוח בלבד יירש את הזכויות שלו בה.

מספר שנים לאחר שהאב ערך את הצוואה, מכר האב את הדירה במגדלי אקירוב ורכש באמצעות כספי התמורה מגרש ברמת השרון. בחלוף 7 שנים מרכישת המגרש ברמת השרון הלך האב לעולמו.

בחלוף 30 ימים ממועד הפטירה, האחים התיישבו יחד וקראו את הצוואה והתעוררה ביניהם מחלוקות לגבי אופן חלוקת הרכוש, שכן, הלקוח טען שהוא זכאי למלוא הזכויות במגרש ברמה"ש אשר לטענתו נרכש במקום הדירה שנרשמה בצוואה שהוא יירש אותה ואילו אחיו התנגד לכך וטען שמכיוון שהדירה נמכרה יש לחלק את כל הרכוש באופן שווה ביניהם.

בשל מחלוקות זו, הלקוח פנה למשרדנו ושאל עם מי הצדק וכיצד אנו יכולים לפעול על מנת להביא לכך שיזכה במלוא הזכויות במגרש ברמה"ש שרכש במקום הדירה?

מן הסתם הלקוח אינו יכול לקבל את הזכויות בדירה באקירוב הואיל וזו לא כבר לא היית בין הנכסים של אביו במועד פטירתו. סעיף 51 לחוק הירושה קובע כי אם המצווה ציווה נכס מסוים, יזכה בו הזוכה כמו שהנכס היה ביום הפטירה של המצווה, הזוכה אינו זכאי לפיצוי מן היורשים האחרים אם במות המצווה לא היה הנכס בין נכסי המנוח. ז"א אם בצוואה המוריש מצווה למישהו נכס והנכס אינו קיים ביום פטירתו אזי היורש אינו זכאי לאותו נכנס, למעשה ניתן לומר בשפת רחוב כי הלקוח "נדפק".

אך לאחר שנפלו פניו של הלקוח, הצגנו לו פתרון אשר יאפשר לו בכל זאת לקבל את הזכויות בדירה באקירוב למרות שלא הייתה בבעלות אביו במועד פטירתו.

הפתרון שהצענו ללקוח במקרה מורכב זה היה הגשת תביעה לבעלות במגרש ברמה"ש מכח זכויותיו כיורש, וזאת באמצעות עקרון תורת העקיבה.

מה היא תורת העקיבה?

תורה העקיבה קובעת כי בתנאים מסוימים ניתן לראות בנכס החדש כתחליף לנכס המקורי שנרשם בצוואה. כלומר, על מנת "לעקוב" אחר הנכס שירש היורש, ובהינתן העובדה שאין בצוואת המוריש הוראות במפורשות בנוגע לתחלוף נכסים יש להתחקות אחר רצון המנוח ובכך ליישם את תורת העקיבה.

הצעתינו ללקוח הייתה כי נגיש תביעה על פי תורת העקיבה וזאת בכדי לקבל את הזכויות שלו למגרש במקום הזכות שהייתה לו על דירה היוקרה כפי שהיה מצוין בצוואה וכך אכן היה ובסופו של יום הלקוח אכן קיבל את זכויותיו במגרש, לאחר ששכנענו את ביהמ"ש כי אכן המגרש מהווה תחליף של הדירה באקירוב וכי על הלקוח שלנו לקבל אותו מכח צוואה.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה ולחסוך בהליכים משפטיים מיותרים באמצעות ניסוח צוואה ממנה ניתן להבין בבירור מה כוונת המוריש במקרה של גלגול נכסי הירושה או על מנת לקבוע תנאים שונים בצוואה כגון איסור על היורש הראשון למכור את הנכס או להורות מה יעשה בתחלוף הנכס או כל תנאי אחר שבאמצעותו ניתן לוודא שהיורש הראשון לא יוכל לנשל את הבא אחריו. משרד עו"ד דניאל ויגלר מתמחה בטיפול בסוגיות מרכבות הקשורות לצוואות וירושות ויעניק לכם ליווי צמוד ומסור תוך מתן יחס אישי בתהליך עריכת הצוואה.