פסק דינה של לקוחת המשרד בעניין ניצול לרעה של הליכי משפט


תביעת לקוחת המשרד על החזר חוב לאחות הגרוש שלה אודות הלוואה שלקחו ממנה השניים בהיותם זוג. במסגרת הסכם זה הסכימו הצדדים כי חוב בסך 100,000 ₪ שחייבים בני הזוג לאחותו של הבעל הגב' קרן שיין, אותו לקחו לצורך רכישת הדירה, יהיה באחריותו הבלעדית של הבעל להחזיר לאחותו ואין לאישה ולא תהיה לה כל חבות בנוגע לסכום זה. היה ותתבע האישה, ישפה אותה הבעל על כל סכום שתתבע אם במישרין או בעקיפין.

לטענת הנתבעת, המדובר בתביעה מופרכת וחסרת עילה אשר הוגשה ממניעים זרים ומהווה שימוש לרעה בהליכי משפט. המדובר בתביעה שהוגשה בהנחייתו וניצוחו של צד ג' אשר בינו לבין הנתבעת מתנהלים הליכים בלשכת ההוצאה לפועל ובבית המשפט לענייני משפחה.

לגופו של עניין, טענה הנתבעת כי בהתאם להסכם רכישת הדירה, נדרשו הנתבעת וצד ג' לשלם סך של 179,850 ₪ לקבלן. סכום זה שולם באמצעות כספים משותפים של הנתבעת וצד ג' ובאמצעות הלוואה שנטלו הצדדים מהורי הנתבעת. כעבור שנתיים ממועד הרכישה, בשנת 2013, היה על הנתבעת וצד ג' לשלם לקבלן תוספת בסך 183,037 ₪ שמרביתה בגין עלייה במדד תשומות הבניה. לטענת הנתבעת, צד ג' אמר לה שאין לה מה לדאוג בקשר לתשלום זה וכי ידאג שיהיה להם מספיק כסף על מנת לעמוד בתשלום זה. ואכן כך היה, צד ג' פנה לאחותו התובעת וביום 19/4/13 התובעת שילמה ישירות למוכר באמצעות שובר בסך של 183,037 ₪. הנתבעת בקשה להדגיש כי רק צד ג' התנהל מול אחותו וכל סיכום כזה או אחר בנוגע לעזרה הכספית לצורך התשלום האמור נעשה ביניהם בלבד.

לקריאת פסק הדין המלא לחצו

דניאל ויגלר הינו עו"ד ומגשר המתמחה בדיני משפחה, דיני ירושה, דיני חוזים, דיני חברות ומקרקעין.  
עו"ד דניאל ויגלר הוא עו"ד מיומן וחריף, בעל ידע משפטי מקצועי רחב וניסיון מקצועי רב בטיפול בתיקים מורכבים בתחום דיני המשפחה והירושה בכל הערכאות המשפטיות.

ויצמן 2 (בית אמות השקעות), תל אביב

טלפון : 03-7444391

פקס: 03-6212440

מייל: daniel@wigler-law.co.il

Daniel Wigler Law Firm is a boutique law office which is situated in the center of Tel Aviv, Israel, and specializes in family law and inheritance law. 
The firm provides its clients with legal consultancy on divorce and inheritance procedures in Israel

כל הזכויות על התוכן באתר שמורות למשרד עו"ד דניאל ויגלר 

האתר נבנה ומנוהל ע"י ALMA MARKETING