top of page

הסכם מתנה- תיאור מקרה

לקוח ותיק ואמיד של המשרד, בעל נכסים רבים ומסעדות פנה למשרדנו וסיפר כי לפני עשור החליט להעניק לבנו הבכור דירת 4 חדרים בקרית אונו כמתנה לנישואיו.

כיום, כעבור כעשור ובעקבות משבר הקורונה עסקיו נקלעו לקשיים ומצבו הכלכלי של האב הידרדר, הוא איבד הון רב ואף סגר מספר נכסים. וכעת לצורך סגירת החובות הוא מבקש מבנו להחזיר את הנכס שהעניק לו – הדירה, בחזרה אליו לשם מכירתה, עוד הסתבר בשיחת התשאול כי היחסים בין האב והבן רעועים והם אינם בקשר שוטף.

ע"פ חוק המתנה, תשכ"ח-1968, מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה. דבר-המתנה יכול שיהיה מקרקעין, מטלטלין או זכויות. מתנה יכולה להיות ויתור של הנותן על זכות כלפי המקבל או במחילתו של הנותן על חיוב המקבל כלפיו.

מתנה נגמרת בהקניית דבר-המתנה על-ידי הנותן למקבל תוך הסכמה ביניהם שהדבר ניתן במתנה. חזקה על מקבל המתנה שהסכים למתנה, למעט מקרים בהם הודיע לנותן על דחייתה תוך זמן סביר לאחר שנודע לו עליה.

ניתן לתת מתנה על תנאי וניתן גם להתנות כי המקבל יעשה מעשה בדבר-המתנה או הימנע מלעשותו.

כאשר אדם מעניק מרכושו לאדם אחר, נוצר ביניהם קשר המהווה ביניהם "הסכם מתנה" המעניק נותן מרכושו ללא תמורה ואילו המקבל מביע הסכמה ומקבל את הרכוש אליו. ההתחייבות לתת מתנה מהווה התחייבות משפטית, וקיים חוק המסדיר זאת. על פי חוק המתנה, התחייבות לתת מתנה צריכה להיעשות בכתב. עסקת מתנה מוגדרת כחוזה לכל דבר ועניין, ועל כן חלים עליה דיני החוזים.

במקרה של לקוח המשרד, הובהר לאב כי הוא אינו עומד בתנאים לביטול מתנה בהתאם להוראות החוק, זהו אינו מסוג המקרים שבו הוא יכול לתבוע בחזרה מבנו את המתנה שנתן, לא היה מדובר במתנה על תנאי ולא בנסיבות כאלה ואחרות המאפשרות החזרה של המתנה, ולכן הומלץ לאב למצוא דרך אחרת לצורך סילוק חובותיו.

משרד עו"ד דניאל ויגלר מתמחה במתן פתרונות להתנהלות בתוך המשפחה ותובנות כספיות , במיוחד ענייניי חוזים, הסכמים , מתנות וכיו"ב. משרדינו עוסק בניהול תיקי משפחה מורכבים, וכן, בניהול הליכי גישור, בעריכת צוואות, הסכמי ממון, הסכמי גירושין, הסכמים בין ידועים בציבור, הסכמי הורות, הסכמים בין יורשים, מימוש צוואת ועיזבונות ועוד...

כתבה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי, ליצירת קשר ולתיאום פגישה 052-830-5231

bottom of page