זיוף צוואות


בפברואר 2018 התגלה על ידי כתבת ערוץ מקרה הונאת זיוף צוואה על ידי נוכל שזייף את צוואותיהם של קשישים עריריים שהלכו לעולמם. אדם ערירי הוא אדם שאין לו קרובי משפחה. התחקיר הציף את החשיבות בעריכת צוואה המפרטת את רצונות המוריש לגבי חלוקת כספיו, נכסיו ורכושו, על אחת כמה וכמה כאשר המוריש הנו ערירי, ואם לא ידאג לענייניו מראש הוא חשוף יותר למעשה נוכלות מסוג זה. בתחקיר המדובר העבריין הפך למיליונר לאחר זיוף צוואתה והשתלטות על נכסיה של קשישה ערירית בשם רוזה ספינר, שלא הותירה צוואה לאחר מותה.

זיוף צוואה עשוי לזכות את העבריין בנכסים וברכוש אשר הוא לא זכאי להם, ומכאן התמריץ הקיים לזייף צוואות של אנשים עריריים שאין בני משפחה שיפקחו וידאגו להם, ויוכלו להתנגד לקיום הצוואה המזויפת.

כיצד הצליח לבצע את מעלליו?

האפוטרופוס הכללי מפרסם אחת לכמה חודשים מודעות בהן מופיעים שמותיהם של נפטרים עריריים ללא קרובי משפחה, שהשאירו אחריהם נכסים ללא דורשים, וזאת בכדי שקרוב משפחה המזהה את שם הנפטר ויש בידו צוואה של המת, יוכל לדרוש את הנכס. הנוכל עקב אחר מודעות אלה ובדק האם המוריש הוא ערירי. מספר חודשים לאחר שעלתה מודעת האפוטרופוס הכללי בדבר נכסיה של ספינר, כשגילה הנוכל שהיא ערירית ערך צוואה מזויפת בה נכתב כי היא מורישה לו את כל נכסיה.

לכל אדם אך בעיקר לעריריים, מומלץ לערוך צוואה עוד במהלך חייהם על מנת לקבוע מה יעשה עם רכושם ונכסיהם לאחר מותם, ולמנוע מראש מקרי הונאה. על פי הוראות חוק הירושה תשכ"ה-1965 נקבע שכאשר האדם נפטר העיזבון יעבור ליורשים שלו. לפי הדין חלוקת העיזבון אמורה להיעשות לפי מעגלי הקרבה למוריש, אך מאחר ולעריריים אין קרובי משפחה, ואם אין רצונם שהמדינה תקבל את רכושם ותקבע מה לעשות איתו, הם יכולים לקבוע בצוואתם למי יעבור רכושם. לדוגמה עמותות המטפלות בנושאים הקרובים ללבו של המוריש, גופי מחקר בהם הוא מעוניין לתמוך, או כל אדם אחר שהם חפצים ביקרו.

באם האדם הערירי עשוי להחשב כלא כשיר בעת כתיבת הצוואה, או אם מדובר בקשיש העורך את הצוואה אז על מנת לתקף את הצוואה מומלץ שתהיה חוות דעת פסיכו-גריאטרית לתקף את עריכת צוואה ולהעיד על כשירות המוריש. באמצעות צירוף חוות דעת המאשרת את כשירותו של המוריש ,מחזק המוריש באופן משמעותי את תוקפה של הצוואה ומקטינה את הסיכויים כי יתעוררו חילוקי דעות לאחר לכתו לגבי רצונותיו הכנים וכשרותו הנפשית.

למידע נוסף על כללי עריכת צוואה לחצו כאן

ללא צוואה, ירושתו של נפטר ערירי עוברת לניהול האפוטרופוס הכללי, ונשמרת מספר שנים כדי לאפשר ליורשים שיתגלו לקבל את הירושה, לאחר חלוף זמן הקבוע בחוק, עובר העזבון למדינה. זמן זה הוא פרצה עבור עברייני הונאות זיוף צוואות ועל כן ההמלצה היא לערוך את הצוואה בזמן בו האדם הערירי יכול לשקול למי ולאן יועברו כל נכסיו. משרד עו"ד דניאל ויגלר מתמחה בעריכת צוואות ותכנון חלוקת ההון המשפחתי וירושה, ונותן מענה לכל הסוגיות וההליכים המשפטיים הקשורים לנושאים אלו. אם אין לכם עדין צוואה, זה הזמן לערוך צוואה מקצועית אצל עו"ד מומחה בעל ניסיון בטיפול מורכבים בנושאי צוואות וירושות.

לתיאום פגישות יעוץ עם עו"ד דניאל ויגלר, התקשרו 03-7444391.