המוריש כתב יותר מצוואה אחת, איזו מהם תתקבל?

לאחרונה התפרסמה ידיעה בדבר מותו של המשורר המוערך וחתן פרס ישראל נתן זך. כמה חודשים לאחר מותו החל קרב על הירושה. הקרב מתקיים בגין שתי צוואות שונות שנכתבו ע"י זך, באחת הורה להוריש סכום כסף לנער שהיה מקורב אליו ובשנייה הורה להוריש את כל רכושו לאשתו, שרה אביטל. לקריאת הכתבה המלאה לחצו. אז מה קורה במצב כמו זה שהוגשה לרשם הצוואות יותר מצוואה אחת?


לכל אדם קיימת הזכות להגיש יותר מצוואה אחת לרשם הצוואות, אך חשוב לדעת שהצוואה המאוחרת ביותר היא זו שתקוים ומעצם הגשתה היא מבטלת את הצוואות שקדמו לה. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם עולה חשד שהצוואה האחרונה שהוגשה אינה תקינה, במצב כזה, ניתן להגיש התנגדות לצוואה עם הטענות הבאות:


  • המוריש לא היה כשיר לכתוב צוואה: קטין, פסול דין, לא הבין את משמעות הצוואה בעת שערך אותה (כלומר, היה במצב בריאותי לא תקין מבחינה קוגניטיבית).

  • השפעה בלתי הוגנת: המוריש היה תחת השפעה בלתי הוגנת שגרמה לו לשנות את רצונו המקורי ולהיטיב עם אחר, או הצוואה נערכה באיומים או אונס.

  • טעות סופר: טעויות תחביר או כתיב שעלולות ליצור פרשנות מוטעית של צוואה. במקרים כאלה אפשר לבקש מבית המשפט לתקן את הצוואה. טעות סופר אינה בהכרח מעידה על כשרותה של צוואה.

  • צוואה סתומה: צוואה שאינה קובעת מי יהיו היורשים או אין להבין ממנה מה הנכסים הנכללים בעיזבון.

  • צוואה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית: צוואה הכוללת הוראות הנוגדות את החוק או המוסר או שלא ניתן כלל ליישמן. הוראות שכאלו - בטלות. במסגרת זו כלולים גם תנאים שעל היורשים לעמוד בהם כדי לקבל את חלקם, כמו לדוגמה, תנאי לפיו היורשים יגורו בישראל כתנאי לקבלת הרכוש.

  • צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה: לטובת בן זוגו או לטובת מי שהיה עד לעריכתה. הוראות צוואה שכאלה בטלות.

  • צוואה שהמוריש ביטל: אם באמצעות עריכת צוואה במועד מאוחר יותר, או באמצעות השמדתה. התנגדויות על בסיס זה מוגשות בדרך כלל בצירוף צוואה חדשה יותר המשנה את החלוקה או את זהות היורש.


סכסוכי ירושה לאחר מותו של המוריש הן מקרים נפוצים, בעיקר כאשר מדובר בסכום גדול של כסף ו/או נכסים רבים שהותיר אחריו. סכסוכים שכאלה יכולים להתרחש גם כאשר נכתבה צוואה תיקנית וברורה.

הסיבות הנפוצות ביותר לסכסוכי ירושה:


אי-בהירות לגבי היקף העיזבון והרכוש שנכלל בו, המוביל לחילוקי דעות באשר להיקף הירושה של כל אחד מן היורשים.

  • דרישה לצמצום החלק בירושה של אחד או יותר מן היורשים, בטענה שהמוריש העניק להם בחייו מרכושו יותר מאשר ליורשים האחרים.

  • העברת עיזבון המנוח במהלך חייו בחשאי לזכות אחד או יותר מן היורשים כהשקעה או כמתנה, כך שלא נותר דבר לחלוקה בין היורשים הלגיטימיים.


מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה במצב של סכסוכי ירושה, שכן כפי שהוזכר קודם, גם כאשר קיימת צוואה ברורה, ישנן סעיפים שניתן להפעיל בעת שעולה חשד לחוסר צדק כנגד הצוואה. משרד עו"ד דניאל ויגלר מתמחה בטיפול בסוגיות מרכבות הקשורות לצוואות וירושות ויעניק לכם ליווי צמוד ומסור תוך מתן יחס אישי בתהליך עריכת הצוואה.