top of page

בית המשפט קבע: יש לאפשר לזוגות חד מיניים להביא ילדים בהליך פונדקאות

בחודש יולי 2021 בג"ץ הורה למדינה לאפשר בתוך חצי שנה לזוגות חד-מיניים ולגברים יחידים להביא ילדים בהליך פונדקאות ולהשוות את תנאיהם לאלה של נשים.

נשיאת העליון הגברת אסתר חיות והשופטים חנן מלצר, ניל הנדל, יצחק עמית ועוזי פוגלמן קבעו כי "החרגתה הגורפת של קבוצת הגברים ההומוסקסואלים מתחולתו של הסדר הפונדקאות נחזית כהפליה 'חשודה', המייחסת מעמד נחות לקבוצה זו".

בישראל הסמכות לדון בענייני דיני משפחה, נישואין וגירושין מוקנית לבית הדין הרבני. אשר לא מכיר בנישואין של זוגות חד מיניים בישראל, ולכן זוגות חד מיניים, נשים וגברים לא יכולים להינשא בגבולות הארץ, אלא רק בארצות זרות. ונשללות מהם זכויות רבות אשר מוענקות לזוגות הטרוסקסואלים.


לאחרונה ביטל בג"ץ את הגדרת ה"ההורים המיועדים" ואפשר גם לזוגות הומוסקסואלים ולגברים יחידניים להיחשב בהסכם הפונדקאות. למרות זאת, ההסדר השוויוני ייכנס לתוקף בעוד חצי שנה, על מנת כדי שהכנסת והממשלה יסדירו את השינויים הללו בחוק ובתקנות.


איתי ויואב פנקס-ארד, שעותרים לבג"ץ בנושא משנת 2010 בנוגע להתרה לזוגות חד מיניים להקים משפחה באמצעות הליכי פונדקאות, ויו"ר עמותת "אבות גאים" הם שהובילו את העתירה לבית המשפט העליון.


בית המשפט קבע כי למדינה פרק זמן של שנה לתקן את הוראות החוק המפלות. ועוד החליטו שופטי בג"ץ כי אם השינוי לחוק לא יכנס לחוק כפי שנדרש בתוך שנה, החוק יבוטל או שבית המשפט יכניס לתוכו שינויים "כדי לבטל את האפקט המפלה של החוק".


משרד עו"ד דניאל ויגלר רואה בחוק החדש שנקבע כהליך היסטורי במדינת ישראל, ומאמין כי לכל אדם במדינה קיימת הזכות הבסיסית להקים בית משותף, ומשפחה בארץ. לייעוץ עם עו"ד מומחה בתחום דיני המשפחה התקשרו 052-830-5231

bottom of page