מתגרשת? כדאי שתקראי...

אם את עומדת לפני הליך גירושין שהוא הליך משפטי מורכב, מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום דיני המשפחה, על מנת להבין את מצבך המשפטי, את זכויותייך ואת חובותייך. כאמור, את עומד בפני פרידה ופירוק המשפחה. בכתבה זו אציג מספר נושאים חשובים שעל כל אישה לדעת לפני גירושין.


בית דין רבני או בית משפט?

בישראל, יש שני גופים בעלי סמכות לדון בנושאים הקשורים לגירושין (מזונות, משמורת וכו'). בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה. קיימים הבדלים מסוימים בתפיסה של כל אחת מערכאות אלו את מערכת הנישואין וקשרי האישות בין בני זוג. בתי הדין הדתיים נוטים לפסוק על בסיס ההלכה והגישה הדתית ולתת פרשנות לחוקים הרלוונטיים באופן שיתאים למשפט העברי ולדין הדתי, ולכן הם נוטים לפסוק בדרך שמרנית יחסית. כאשר לענייני מוסר והתנהגות הבעל והאישה יש חשיבות רבה. לעומת זאת, בתי המשפט לענייני המשפחה בוחנים לרוב את הסוגיה המונחת לפניהם על בסיס תפיסה ליברלית, שיווניית וחילונית ובהתעלם מענייני מוסר למשל, לבגידות אין משמעות בבית משפט כאשר הוא דן במזונות וחלוקת רכוש, לעומתו בבית המשפט הרבני עלולות להיות לבגידה השלכות רבות.

הסמכות לדון בעניינים הכרוכים בגירושין כגון: חלוקת רכוש, מזונות אישה, מזונות ילדים ומשמורת ילדים מסורה לבית המשפט לענייני משפחה. לבית הדין הרבני, כאמור, סמכות מקבילה לדון בעניינים המצוינים לעיל, במידה והוגשה בבית הדין תביעת גירושין בין יהודים, אליה נכרכו העניינים הכרוכים בגירושין. למידע נוסף בנושא זה ניתן לקרוא בכתבה בנושא מרוץ הסמכויות.מי מההורים ראויים לזמני שהות?

כאשר בני זוג מתגרשים, יש צורך להסדיר את הזמנים והאופן בו מתראים הילדים עם כל אחד מההורים.כיום, הואיל ואבות רבים מעורבים יותר בחיי ילדיהם ורוצים להיות איתם במשך זמן רב יותר גם לאחר הגירושים, ביהמ"ש עברו לדבר במונחים של חלוקת זמני שהות בין ההורים. נקודת המוצא הייתה ילדים עם האם, אך קיום הגבר אינו מוכן לוותר כלל וכלל. למידע נוסף בנושא זה ניתן לקרוא בכתבה על זמני שהות.


מזונות הילדים

זכותה של אישה לקבל מזונות מבן זוגה עבור צרכיהם של הילדים. גובה דמי המזונות יקבע בהתאם לצרכי הילדים, זמני השהות וההכנסות של כל אחד מבני הזוג. במקרים בהם קיימת משמורת משותפת בין ההורים, על שני ההורים לשאת בתשלום דמי המזונות, בהתאם לגובה ההשתכרות של כל אחד מהם. בכל מה שקשור בדמי מזונות ילדים הסמכות העניינית לדין היא סמכות מקבילה קרי ניתן לדון בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. אולם בניגוד לעניינים אחרים במידה והוגשה תביעה למזונות ילדים בבית הדין הרבני והצד הנתבע סירב לכך שלבית הדין הרבני תהיה לדון בעניין מזונות הילדים, אז הסמכות תהיה לבית המשפט לענייני משפחה. למידע נוסף על מזונות ילדים והפרמטרים חישובם לחצו.


מזונות אישה

עעל פי ההלכה היהודית הבעל מחוייב לזון את אשתו כל עוד הוא נשוי לה. הכלל ההלכתי בכל הנוגע למזונות אישה הינו: "עולמה עמו ואינה יורדת עמו". כלומר, במסגרת הליכי גירושין, עד לסידור הגט, האישה זכאית לקבלת דמי מזונות מבעלה, בסכום שיאפשר לה לשמור על אותה רמת חיים אליה הורגלה במהלך חיי הנישואין. יש להדגיש, כי דמי המזונות שהאישה זכאית לקבל (במידה והיא זכאית לקבל) הינם עד למועד הגירושין, דהיינו עד לסידור הגט בלבד. בניגוד למדינות רבות בחו"ל, על פי המשפט העברי אין הבעל חייב במזונות אשתו לאחר סידור הגט. למידע נוסף על מזונות אישה ניתן לקרוא בכתבה הבאה.


חלוקת רכוש

כאשר אין הסכמה על אופן חלוקת הדירה ואחד הצדדים רוצה לכפות פירוק וגירושין הוא עותר לבית המשפט ומגיש תביעה לפירוק שיתוף, כלומר תביעה לפירוק השותפות עם הצד האחר בנכס, מכירת הנכס וחלוקת המחיר שיתקבל בין שני הצדדים. לבית המשפט יש את הסמכות לקבוע כי חלק מכספי מכירת הדירה יישמר בנאמנות על מנת להבטיח את מדורם של הילדים או עד להכרעה בשאר המחלוקות הרכושיות בין הצדדים, או לדחות את המכירה למשך מספר שנים בהתקיים תנאים מסוימים אולם בית משפט אינו יכול לשלול מאדם את זכות הקניין שלו, ואינו יכול למנוע ממנו לממש את רכושו ולמכור את דירתו. בית המשפט לענייני משפחה פועל מתוך ראייה כוללת והוא שואף לאזן את כל הרכוש של בני הזוג ולחלוקו בין באופן צודק ובהתאם לחוק. הפסיקה בדבר מכירת הדירה המשותפת לא תהיה מנותקת מהתייחסות לכלל הרכוש האחר. לקריאה נוספת על חלוקת רכוש לחצו.


משרד העו"ד דניאל ויגלר ממליץ לקרוא, לקבל מידע אודות זכויות האישה בהליך הגירושין בטרם תחילת התהליך, ישנה חשיבות רבה בהיכרות עם הזכויות המגיעות לנשים. לייעוץ בענייני דיני משפחה מוזמנות להתקשר אלינו למספר 052-830-5231