top of page
עו"ד דניאל ויגלר- ידועים בציבור

 

האני מאמין של משרד עו"ד דניאל ויגלר

 

  • לפעול בנחישות, נאמנות ומקצועיות על מנת למקסם את תוצאות ההליך המשפטי.

  • להעניק ליווי צמוד ומסור תוך מתן יחס אישי וגילוי רגישות לצרכי לקוחות המשרד.

  • זיהוי מהיר של צרכי הלקוח והתאמת האסטרטגיה המתאימה והיעילה ביותר לצורך ניהול הליכי המשפט.

  • התמחות מקיפה בניהול תיקי משפחה וירושה ומתן שירותים בתחומים משפטיים נוספים.

  • הקפדה על מענה מהיר וזמינות ללקוחות המשרד.

ידועים בציבור

 

ידועים בציבור הם למעשה זוג אנשים החיים יחד בצורה שנראית כמו נישואין מבלי שנישאו.

בישראל הידועים בציבור מתחלקים לשתי קבוצות:

האחת, פסולי חיתון, קרי, אלו שמבחינת המדינה לא יכולים להתחתן, למשל כהן וגרושה, בני אנשים מאותו מין וכו.'
והשנייה, אלו שלא רוצים להתחתן בכלל, למשל מבחינה אידאולוגית או בני זוג שכבר חוו הליך גירושין בעבר ואינם מעוניינים להתחתן פעם נוספת אך כן מעוניינים לחיות במערכת יחסים זוגית.

אין בישראל חוק שנקרא חוק הידועים בציבור, אולם, קיימים הרבה חוקים שנותנים הטבות לנשואים ואשר בהם מוסיפים הטבות לאלו הנחשבים ידועים בציבור. 

מי שיצק את התוכן להגדרה ידועים בציבור הם בתי המשפט בישראל, אשר קבעו כי המילה בן זוג כוללת את המונח ידוע בציבור. 
ההכרה המשפטית בבני זוג "כידועים בציבור" נועדה להשוות את מעמדם של בני זוג החיים יחד כנשואים, למעמדם של בני זוג נשואים [ע"מ (חי') 264/05 פלונית נ' אלמוני (פורסם בנבו, 04.05.06)]. הכרה זו דורשת הוכחת שני יסודות מצטברים: קיום חיי אישות כבעל ואישה וכן ניהול משק בית משותף [ראהע"א 621/69 נסיס נ' יוסטר, פ"ד כד(1) 617, 619 (1970); ע"א 6434/00 דנינו נ' מנע, פ"ד נו(3) 683, 691 (2002); מנשה שאוה הדין האישי בישראל 695 (מהדורה רביעית, 2001)].  

כפי שנקבע לא אחת, מבחנים אלו הם מבחנים עובדתיים [ע"א 384/61 מדינת ישראל נ' פסלר, פ"ד טז(1) 102, 109(1962) מול האות ג'], כאשר על פי הפסיקה, שאלת קיומם של התנאים הנ"ל תיבחן על פי קריטריונים סובייקטיביים, דהיינו כיצד ראו בני הזוג את מערכת היחסים שביניהם, כאשר ראוי שכל מקרה ייבחן על פי נסיבותיו, מתוך ראייה כוללת של העובדות, ומתוך סקירת היחסים על פי המאפיינים של הקשר הזוגי בחיי בני הזוג [ע"א 79/83 היועה"מ לממשלה נ' סוזן שוקרון, פ"ד לט (2) 690]. 

יש בעיתיות של הגדרת משך הזמן שצריך לגור יחד כדי להיות ידועים בציבור ומעולם לא הוגדר פרק זמן מסוים, ולעיתים גם תקופה של שנה ואפילו פחות משנה יכולה להתאים להגדרה של ידועים בציבור. כמו כן, נשאלת השאלה האם בני הזוג צריכים לגור יחד, שכן, קיימים זוגות רבים אשר בוחרים במודע שלא לגור יחד באותה הדירה.

למאבק על ההגדרה של ידועים בציבור משמעות ישירה בכל הנוגע ליחסים הכלכליים בין הצדדים, שכן, בין ידועים בציבור יכולה לחול חזקת השיתוף ברכוש, וכן, חוק הירושה חל על ידועים בציבור, ולמעשה הידוע בציבור יורש את בן/בת זוגו כשם שהיה יורש אילו היה נשוי אליו.

בנוסף, במצבים מסוימים יהיה חייב אחד מהצדדים בתשלום "מזונות משקמים" לצד השני, לבטח לאחר שנים ארוכות של חיים משותפים ותלות כלכלית של אחד מהצדדים במשנהו. 

רבים מבקרים את המצב המשפטי כיום, אשר כמעט השווה בין הזכויות והחובות של ידועים בציבור לבני זוג נשואים. לכן, במידה ובחרתם לחיות כבני זוג אך אין בכוונתכם להתחתן, ולבטח שאין בכוונתכם להחיל על מערכת היחסים שלכם שיתוף כלכלי ורכושי שלכם מומלץ ביותר, לחתום על הסכם לחיים המשותפים (מעין הסכם ממון בין ידועים בציבור).

בנוסף, ולא פחות חשוב, הואיל וזוגות רבים היום הנחשבים ידועים בציבור הינם זוגות הנמצאים "בפרק ב'", לאחר גירושין, ולהם רכוש רב שנצבר בעמל רב לאורך השנים, מומלץ ביותר לערוך צוואה על מנת להבטיח כי הילדים או כל מי שהם חפצים ביקרו ירשו אותם, ולא רק את מחצית רכושם שכן, ללא צוואה זכאי הידוע בציבור לרשת את מחצית הרכוש.

כתבות
חושדים בבן/בת הזוג בבגידה?
חושדים בבן הזוג או בבת הזוג
?בבגידה? מה עושים
לכתבה המלאה>>
איך בוחרים עו"ד
איך בוחרים עו"ד לטיפול בתיק גירושין? לכתבה המלאה>>
הטעויות הנפוצות בהליכי גירושין
הטעויות הנפוצות שחייבים להימנע מהן בהליכי גירושין לכתבה המלאה>>
bottom of page