top of page
אפוטרופסות- דניאל ויגלר

 

האני מאמין של משרד עו"ד דניאל ויגלר

 

 • לפעול בנחישות, נאמנות ומקצועיות על מנת למקסם את תוצאות ההליך המשפטי.

 • להעניק ליווי צמוד ומסור תוך מתן יחס אישי וגילוי רגישות לצרכי לקוחות המשרד.

 • זיהוי מהיר של צרכי הלקוח והתאמת האסטרטגיה המתאימה והיעילה ביותר לצורך ניהול הליכי המשפט.

 • התמחות מקיפה בניהול תיקי משפחה וירושה ומתן שירותים בתחומים משפטיים נוספים.

 • הקפדה על מענה מהיר וזמינות ללקוחות המשרד.

אפוטרופסות

 

סעיף 33 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מגדיר את הנסיבות והמקרים בהם אדם ייחשב ל"חסוי", קרי, כזה שימונה לו אפוטרופוס. פרשנות המושג "אפוטרופוס" כרוכה בפרשנות המושג "חסוי".

מלשון החוק עולה כי מוסד האפוטרופסות שואף להעניק הגנה למי שעלול להיפגע בשל חוסר כשירותו להגן על עצמו. מוסד זה נועד לדאוג לאנשים חריגים ומוגבלים, למנוע פגיעה בהם, להבטיח את זכויותיהם ולהעניק להם סיוע ועזרה לשם הבטחת שלומם, בריאותם, גופם ורכושם. 

מושגי יסוד:

אפוטרופוס – אדם או גוף אשר מתמנה על ידי בית משפט לקבל החלטות עבור אדם אחר ולדאוג לענייניו.
כשרות משפטית – הכרה ביכולת של אדם לבצע פעולות משפטיות ולדאוג לצרכיו ולענייניו.
חסוי – הינו אדם בעל כשרות משפטית מלאה שבית משפט מינה לו אפוטרופוס, 
פסול דין – זהו אדם ללא כשרות משפטית (בדרך כלל עסקינן בבני אדם עם בעיות נפשיות קשות או ליקוי שכלי קשה). 
אפוטרופוס טבעי – עד גיל 18 הוריו של האדם הם האפוטרופוסים הטבעיים של האדם. החל מגיל 18 ניתן לשמש כאפוטרופוס לאדם רק במינוי של בית משפט.

אפוטרופוס לעניינים אישיים (לענייני גוף) תפקידו לדאוג לחסוי ל:

 1. מקום מגורים.

 2. צרכים גופניים (מזון ביגוד וכו').

 3. צרכים רפואיים.

 4. תעסוקה.

 5. צרכים נפשיים חברתיים ורוחניים.


אפוטרופוס לענייני רכוש – אחראי לדאוג לרכושו של החסוי לטובתו של החסוי:

 1. ניהול חשבון הבנק והנכסים של האדם.

 2. מיצוי זכויות כספיות של האדם (כגון הגשת תביעה כלכלית).

 3. הגנה מפני ניצול כלכלי.

 4. פיתוח היכולת של האדם להתנהל באופן עצמאי מבחינה כלכלית.

 5. אישור הוצאות לצורך שיפור רווחת האדם.

 

בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס רק לגוף או רק לרכוש, הכל בהתאם לצרכיו של החסוי. 

חובות הדיווח של האפוטרופוס לרכוש:

מי שמתמנה כאפוטרופוס לרכוש של חסוי חייב להגיש פרטה (רשימה של הנכסים והחובות של החסוי במועד המינוי) לאפוטרופוס הכללי וזאת תוך 30 ימים ממועד המינוי.

כמו כן, על האפוטרופוס לרכוש ליתן דיווח לאפוטרופוס הכללי, מדי שנה ובסיום תפקידו בדבר פעולתו ברכושו של האפוטרופוס.

כתבות
חלוקת רכוש וגובה מזונות ילדים
הקשר בין חלוקת הרכוש  לגובה מזונות הילדים​ לכתבה המלאה>>
תהליך גירושין בגישור
מהו תפקיד המגשר בהליך גירושין? לכתבה המלאה>>
מינוי אפוטרופוס
המשמעות של מינוי אפוטרופוס
לכתבה המלאה>>
צוואות , ירושות , הסכמים, יורשים
על מה להקפיד כשעורכים צוואה לכתבה המלאה>>
bottom of page