top of page

מילון מונחים וכתבות בתחום דיני משפחה גירושין, צוואות וירושות

עו"ד לענייני משפחה וגירושין

מילון מונחים בדיני משפחה וירושה

 משרד עו"ד דניאל ויגלר 

א

אבהות - קביעה כי אדם מסוים הוא אביו הביולוגי של ילד. לעיתים הדבר נעשה באמצעות בדיקת רקמות. קביעה כזו כוללת מערך שלם של זכויות וחובות משפטיות כגון חובת תשלום דמי מזונות, זכויות ירושה וכיוצ"ב.
 

אימהות - אם היא הורה ביולוגי או סוציולוגי ממין נקבה. דהיינו, מי שמהביצית שלה, אחרי הפריה, התפתח צאצא, מי שילדה צאצא, או מי שאימצה צאצא שכבר בא לעולם ותפקדה כהורה במהלך גידולו.

אבעיה – פנייה לבית משפט לצורך קבלת חוות דעת בשאלה משפטית אשר התעוררה במסגרת הליך משפטי.

אגרת בית משפט – תשלום אשר בעל דין נדרש לשלם לקופת בית המשפט לענייני משפחה או לקופת בית הדין הרבני, בעת הגשת תביעה ולעיתים גם במסגרת הגשת בקשות במהלך ניהול ההליכים המשפטיים.

אחזקת מדור - ההוצאות אשר יש לשלם בעת מגורים בנכס, כגון דמי ארנונה, חשמל, מים, גז, טלפון וכד'. תשלום הוצאות בגין אחזקת מדור הנו חלק ממחויבויותיו של אב בנוסף לתשלום של דמי מזונות השוטפים של ילדיו וחלק מחובתו כלפי אשתו במסגרת תשלום מזונות אישה.

אפוטרופסות - מוסד שבו אדם או תאגיד ממונה כמקבל ההחלטות על אדם אחר, וכמי ש"נכנס לנעליו". המוסד נועד לתת מענה למצבים שבהם אנשים הוגדרו על ידי בית המשפט כמי שאינם מסוגלים לדאוג לעניינם הפיזיים והכלכליים.

אפוטרופוס – כינוי לאדם או לגוף, אשר מונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה, על מנת לדאוג ולהיות אחראי לצרכיו הפיזיים ו/או הכלכליים של אדם אחר -המוגדר "חסוי" ואשר אינו מסוגל לדאוג לענייניו. במסגרת תפקידיו על האפוטרופוס להגיש פרטה (דו"ח) מדי שנה בדבר הרכוש של החסוי ולנהל את הרכוש של החסוי לטובתו וגם לדאוג לענייני בריאות החסוי במידה שמונה כאפוטרופוס לגוף.

אימוץ- קבלת מעמד של הורה חוקי לילד שאינו הצאצא הביולוגי שלו.

איזון משאבים - הליך שבו מתבצעת חלוקת רכוש בין בני זוג, במסגרת הליך גירושין, בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג, כולל את כל אותן זכויות ואותם חובות אשר צברו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים ויתחלק באופן שווה בין הצדדים.

אקטואר - מומחה אשר ממונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה או על ידי בית הדין הרבני, לשם סיוע בעריכת איזון המשאבים בין הצדדים בהליך גירושין (בעיקר בכל הקשור לזכויות הסוציאליות שכל אחד מהצדדים חסך לאורך חיי הנישואין – פנסיות קופות גמל ועוד), ולצורך הגשת חוות דעת לביהמ"ש בעניין הזכויות הסוציאליות של בני הזוג.

 

 

 

בזיון בית המשפט - עוד טרם קום המדינה חוקקה פקודה הקובעת עונש על בזיון בית המשפט, קרי ענישה כלפי בעל דין המפר החלטות שיפוטיות.

בוררות - הליך חלופי להכרעת סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט בעל אופי שיפוטי. על מנת לפנות להליך בוררות במקום לתביעות בבימ"ש צריך שתהיה הסכמה בין הצדדים.

בית דין רבני - בית דין רבני הוא ערכאה שיפוטית - חלק ממערכת בתי המשפט של מדינת ישראל. סמכויות השיפוט של בית הדין הרבני "חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953” ו"תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), תשט"ו-1955”.

בית משפט לענייני משפחה - בית המשפט לענייני משפחה הוא חלק מבתי המשפט של מדינת ישראל ומאפייניו וסמכותו קבועים בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-‏1995. סמכותו של בית המשפט היא כסמכות בית משפט שלום והוא דן במחלוקות בין קרובי משפחה עד דרגה מסוימות ובסכסוכים הנובעים מיחסים בתוך המשפחה.

בגידה – מצב בו גבר או אישה נשואים מקיימים יחסי מין עם אחרים. גבר אשר בוגד באשתו, קרי מקיים יחסי מין עם אחרות בזמן שהוא נשוי, נחשב "לרועה זונות" ואישה אשר בוגדת בבעלה נחשבת כמי שזנתה תחתיו.  

בדיקת רקמות - בדיקת דם אשר נערכת במסגרת תביעה להוכחת אבהות. בישראל בדיקה שכזו  נעשית אך ורק באמצעות צו של בית משפט.

 

 

 

 

גט- תעודת גירושין שנותנת תוקף לסיומם של הנישואין. את הגט הבעל נותן לאישה ולאחר שזו מסכימה לקבלו הגירושים מושלמים, קשר הנישואין מותר והאישה כבר מותרת לאחר.

גט לחומרא – בני זוג יהודים אשר התחתנו בנישואין אזרחיים אינם נחשבים נשואים כדין מבחינת הדין הדתי. אולם, כאשר הם עומדים בפני גירושין גם הם יתגרשו בבית הדין הרבני אך ורק העובדה שהם יהודים וכדי למנוע כל ספק לגירושין. השוני הוא בגט אשר אינו גט רגיל אלא גט לחומרא, שמשמעותו של הנו גט לשם התרת הספק.

גט מעושה/ פסול- על פי ההלכה הגט חייב להינתן מרצונו של הבעל ואין לכפות עליו רצון זה בשום דרך. גט מעושה הוא גט פסול.

גירושין - התרת קשרי נישואין על ידי המדינה. כאשר מדובר ביהודים אזרחי ישראל לבית הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין.

גישור-  גישור זהו הליך הנעשה ביוזמת בית המשפט או ביוזמת הצדדים וחייבים ששני הצדדים יסכימו להליך. בניגוד לבוררות אשר הינה מעין הליך שיפוטי, במסגרת הליך גישור תפקיד המגשר הינו לסייע לצדדים להתגבר על הפערים והמחלוקות ביניהם ולהביא אותם להסכמה ולפשרות.
 

גיור– תהליך גיור הנו תהליך של הפיכת אדם לא יהודי אשר רוצה להיות יהודי (בין אם עבור עצמו ובין אם עבור בן זוגו היהודי), ליהודי.

 

 

דיון הוכחות– השלב בהליכי המשפט בו מתקיימות החקירות של בעלי הדין ושל העדים מטעמם.   

 

דירת מגורים-  דירה או חלק מדירה, שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד, ומשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה, למעט דירה המהווה מלאי עסקי לענין מס הכנסה;

 

דמי טיפול– סכום אשר נפסק לטובת האם אשר מגדלת את ילדיה ודואגת לצרכיהם.

 

 

הבטחת מזונות- בית המשפט רשאי להורות על מתן ערובה למזונות או על השלשתם לתקופה שיקבע ורשאי הוא לצוות על אדם שממנו מגיע חוב לחייב, לפרוע את סכום החוב, כולו או מקצתו, במישרין לזכאי במזונות.

הוצאה לפועל– הגוף אליו פונים על מנת להוציא אל הפועל ולאכוף פסקי דין של בתי המשפט לרבות בית משפט לענייני משפחה (כגון פסק דין המורה על תשלום מזונות), וזאת בשל הפרה של פסקי דין. במסגרת פתיחת תיק הוצאה לפועל ניתן אף לבקש סעדים זמניים כגון עיקולים, צווי עיכוב יציאה מן הארץ וכד'.

 

הוצאות משפט–  הוצאות אשר ביהמ"ש פוסק לאחד הצדדים במהלך ניהול המשפט. הוצאות אלו בדרך כלל נפסקות כנגדו הצד המפסיד בהליך המשפטי, אך בהחלט קיימים מצבים בהם הן נפסקות גם במהלך המשפט במסגרת הליכי ביניים.

הורה מרכז- ההורה המרכז יהיה זה ששימש כמטפל העיקרי של הילדים טרם הפרידה. המרכז יקבל לידיו תשלום עבור ההוצאות שאינן תלויות שהות, כפי שיוערך על ידי בית המשפט במסגרת פסק הדין.

 

החלטה זמנית- החלטה זמנית, כשמה כן היא, החלטה אשר חלה לתקופה זמנית ומוגבלת במסגרת ההליכים המשפטיים. למשל, פסיקת מזונות זמניים הינה החלטה על סכום זמני שיש לשלם על מנת לשמור על המצב הקיים אשר שרר טרם הפרידה במהלך ניהול הליך המשפט ועד למועד מתן פסק הדין. 

הטעיה- תיאור בכתב או בע"פ אם במפורש או התנהגות שממנו ניתן היה להגיע למסקנות ולהטעות עניין מהותי בפסק הדין, חוזה או בעסקה. מדובר בעניין מהותי שנעשה ביודעין או לא ביודעין.

 

היתר נישואין- היתר אשר ניתן בגין בקשת אדם נשוי לשאת אישה שניה. היתר מעין זה, יינתן על ידי מאה רבנים.

 

הסכם גירושין– הסכם המסדיר את הסוגיות הכרוכות בפירוק הנישואין, לרבות הסדרי הרכוש, תשלום דמי המזונות ומשמורת על הילדים בכתב ביניהם במסגרת הסכם.

 

הסכם הורות– הסכם בין צדדים המעוניינים להביא ילד לעולם ולקבוע כיצד יגדלו, יחנכו ויחלקו בנטל הכלכלי הקשור בגידול הילד.

 

הסכם לחיים המשותפים– הסכם שנחתם בין בני זוג שלא רוצים להתחתן או שאינם יכולים להתחתן, בדרך כלל ידועים בציבור),  ובו נקבעות הוראות דומות להוראות בהסכם ממון של בני זוג נשואים. לעומת הסכם ממון, אין חובה לאשר הסכם זה, אך בהחלט מומלץ לעשות כן.

 

הסכם ממון– הסכם אשר נחתם בין בני זוג (ניתן לחתום עליו לפני הנישואין או לאחר הנישואין). הסכם ממון מסדיר בין בני הזוג את ההתנהלות הרכושית של הצדדים במהלך חיי הנישואין ואת אופן חלוקת הרכוש במצב של פרידה ו/או גירושין. הסכם ממון אשר נחתם בטרם הנישואין מחייב אישור של נוטריון או של בית משפט, ואילו הסכם ממון אשר נחתם לאחר הנישואין ניתן לאשר בבית משפט בלבד.

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין– הסכם בו צדדים מנסים לחזור לחיות בשלום בית, אולם , מסדירים מראש את הסוגיות הכרוכות בפירוק הנישואין, לרבות הסדרי הרכוש, תשלום דמי המזונות ומשמורת על הילדים, במידה שהניסיון לשלום בית ייכשל.

 

העברת דיון– כאשר מסתבר שלבימ"ש אליו הוגשה התביעה אין סמכות לדון בה, בימ"ש רשאי להעביר את הדיון בתביעה לבימ"ש המתאים לדון בה.

 

הצמדת מזונות– מנגנון של הצמדת תשלום דמי מזונות למדד הנו מנגנון אשר נוצר ונועד על מנת לשמור על ערכם של דמי מזונות אשר נפסקו במועד מסוים, כך שבמשך השנים אותם דמי מזונות אכן ישמרו על ערכם, היות ודמי מזונות נפסקים (בד"כ) לתקופות ארוכות של שנים, עד שהילדים אשר בגינם משולמים דמי המזונות מגיעים לגיל 18. כמו כן, המנגנון הנהוג, הנו להצמיד את דמי המזונות למדד המחירים לצרכן, אחת לשלושה חודשים, וזאת ללא הפרשי מדד שלילי.

 

הקטנת מזונות- תביעה להקטין את סכום המזונות שנקבע בפסק דין (לרבות פסק דין אשר אישר הסכם בין הצדדים בו נקבעו דמי המזונות). על מנת שתביעה מעין זו תתקבל יש להוכיח שהתרחש שינוי נסיבות מהותי מהמועד בו נפסקו המזונות.

הרצאת פרטים-  טופס אשר יש לצרף לכתב תביעה המוגש בבית משפט לענייני משפחה בהתאם לתקנות, ומטרתו ליתן מידע כללי על בעלי הדין אשר תסייע לבית המשפט אשר דן בתיק.

 

הרצאת פרטים בתביעת מזונות– טופס אשר יש לצרף הן לכתב תביעה למזונות והן לכתב הגנה למזונות ומטרתו ליתן אינפורמציה באשר לרכוש ולהכנסות של הצדדים בתיק.

 

התיישנות–  מצב בו תביעה מוגשת בחלוף הזמן אשר ניתן היה להגיש את התביעה.

 

התמחרות– במסגרת מכירת דירה בהליך של כינוס נכסים, כל מי שמעוניין לרכוש את הדירה חייב להגיש הצעה מטעמו לרכישת הדירה, ולהגיע להליך התמחרות במועד ספציפי יחד עם שאר הרכושים הפוטנציאלים של הדירה. במסגרת התמחרות זו, בדרך כלל, נותן ההצעה הגבוהה ביותר יוכרז כזוכה, וכמי שירכוש את הדירה במסגרת כינוס הנכסים.

 

התנגדות לצו קיום צוואה–  זהו הליך משפטי שמטרתו להביא לפסילת הצוואה או חלקים ממנה. ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה מעילות שונות, בהן – השפעה בלתי הוגנת של הזוכה, הפעלת לחץ, איומים או תרמית על המצווה, בשל טעות בשיקוליו של המצווה ועוד. את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה תוך 14 יום מיום פרסום הבקשה לצו קיום צוואה בעיתונות היומית. הרשם לענייני ירושה אינו דן בנושא אלא מעביר אותו לבית המשפט לענייני ירושה לצורך ניהול ההליך המשפטי.

 

התרת נישואין– זו הליך בבימ"ש אזרחי המתיר נישואין של בני זוג אשר נישאו בנישואין אזרחיים.

 

 

 זכויות במקרקעין– קיימים חמישה סוגי זכויות במקרקעין: בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה, זכות קדימה.

 

זמני שהות- הם המועדים שבהם ההורה הלא משמורן נפגש עם ילדיו.

זנתה תחת בעלה- אישה אשר קיימה יחסי אישות עם גבר אחר. הכלל הבסיסי בעילה לגירושין קובע, כי אישה שזנתה תחת בעלה "אסורה לבעלה ולבועלה", דהיינו, אסור לה להמשיך ולחיות עם בעלה אסורה היא אף על הגבר עימו בגדה.

ב

ד

ה

ז

ח

חוזה למראית עין- חוזה שקיימת בו אי הלימה בין ההסדר המשפטי המוצג לבין רצונותיהם וכוונותיהם הפנימיים והנסתרים של הצדדים. סעיף 13 לחוק החוזים.

 

חזקת הגיל הרך– חזקה אותה מנסים לשנות מזה זמן רב, אך עדיין עומדת ושרירה על פי חוק, ועל פיה, במצב בו שני ההורים בעלי יכולות הוריות זהות, אזי אם הילדים מתחת לגיל 6, המשמורת באופן אוטומטי תהיה לאם.

 

חלוקת רכוש לא שוויונית- כאשר קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים סטייה מחלוקה שוויונית רשאי בית המשפט או בית הדין להורות גם על חלוקה שהיא לא חצי חצי ,עקרון זה נקבע על פי סעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג.

 

חליצה טקס שנקרא חליצה והוא נערך בעקבות כך שהבעל הלך לעולמו ואין לו צאצאים לכן האישה לא תוכל להינשא לאחר כל עוד לא עברה טקס חליצה מאת אחיו של הבעל שנקרא יבם. במהלך הטקס חולצת האישה את נעלו של היבם, יורקת בפניו ואומרת לו "ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל.

חסוי הינו אדם בעל כשרות משפטית מלאה שבית משפט מינה לו אפוטרופוס. נוכח התיקון בחוק, כיום במקום חסוי יכנו את אותו אדם, כאדם שמונה לו אפוטרופוס.

ט

טעות- עילה לביטול חוזה או פגם בכריתת החוזה, ניתן להניח שללא הטעות אותו אדם לא היה מתקשר בחוזה ולכן רשאי בית המשפט לבטל ולחייב בפיצויים את הצד שטעה.

י

ידועים בציבור- זוגות החיים יחד תחת קורת גג אחת ומנהלים משק בית משותף ללא נישואין.

ירושה- העברת רכוש וזכויות של אדם לאחר פטירתו. הירושה עוברת ליורשים רק לאחר מותו של המוריש והם הופכים למעשה לבעליהם החוקיים של נכסיו. כדי לממש את הירושה, על הקרובים להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה.

ירושה על פי דין- במקרים בהם אדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, בחוק הירושה נקבעמי ירש אותו. מדובר באנשים שהם קרבת דם של המנוח ובבן הזוג של המנוח במידה שהיה בן זוג במועד הפטירה. סדר היורשים וחלקם בירושה קבוע בחוק.

ירושה על פי צוואה- במקרים בהם אדם נפטר והותיר אחריו צוואה. בחוק הירושה ישנה רשימה סגורה של צוואות שניתן לערוך. כיבוד רצון המנוח הינו עיקרון על במשפט הישראלי, וקיימת חזקה שמי שעורך צוואה כפי שנקבע בחוק הירושה, פועל מתוך גמירת דעת ליצור צוואה ומתוך מודעות למהותה ולכוחה.

כ

כפיה- אֲכִיפָה, אִלּוּץ, אֲנִיסָה, אחת מהעילות המאשרות לביטול חוזה במקרה שאחד הצדדים כופה את עצמו על הצד השני לחתום על חוזה בכוח או באיום, ראשי בית המשפט לבטל את החוזה במקרה זה.

כתובה-כתובָּה היא מסמך משפטי שנלווה לקידושין שתיקנו חז"ל, ובו מפורטים חובות הבעל כלפי אשתו, ובעיקר התחייבותו הכספית במקרה שתגורש או תתאלמן. טעמם של חז"ל לכתובה היא שלא יקל בעיני הבעל לגרש את אשתו, שהרי בזמנם נהג דין התורה לפיו מותר היה לגרשה בעל כורחה.

ל

לשון הרע (נזיקין)- חוק איסור לשון הרע עוסק בהגנת כבודו של אדם ושמו הטוב באמצעות הטלת איסור על פרסום ביטויים העלולים להשפילו ולבזותו. החוק מגדיר כי פרסום לשון הרע יכול להוות עוולה אזרחית בנזיקין ויכול אף להתגבש לכדי עבירה פלילית.

מ

מדור- מלשון מגורים. בתחום המשפחה מדובר בקורת גג אשר יש לספק לילדים ולעיתים גם לאישה.


מדור ספציפי (ייחודי) - סעד הנמצא בגדר סמכותו הייחודית של בית הדין הרבני להורות כי אישה או אלמנה תמשיך ותתגורר בדירת הצדדים וזאת בכדי להבטיח שתהיה לה קורת גג.

מודל הקיזוז המלא - כאשר המשמורת הפיזית משותפת לגמרי ואין פערים כלכליים משמעותיים בין ההורים, אין הצדקה לחייב את האב בתשלום מזונות והוא פטור לחלוטין מהעברת כספים לאםלצורך מזונות הילדים. זאת, תוך הסתמכות על כך שכל אחד מההורים יישא במזונות הקטין בפועל, כאשר זה שוהה עימו.

מומחים מטעם ביהמ"ש– ביהמ"ש/ ביה"ד הרבני רשאי למנות מומחים במהלך ההליך המשפטי כגון: שמאי מקרקעין (להערכת שווי דירת מגורים), עו"ס, פסיכולוג, (לבחינת הקשר עם הילדים) פסיכיאטר, פסיכוגריאטרי רואה חשבון (לצורך הערכות שווי), אקוטואר (לצורך בדיקת זכויות כספיות), או בכל תחום אחר לצורך הכרעה בתיק.

 

מומים (עילת גירושין)- מומים מחלקים לשניים: גלויים ונסתרים ומומים שנוצרו לפני ואחרי הנישואין. מום שנוצר במהלך תקופת הנישואין לא יחשב עילה לגירושין, אם מצבה של האישה התדרדר לאחר הנישואין, אין האישה נושאת באחריות לכך. בין המומים הנסתרים ניתן למצוא מחלת נפש, עקרות, אפילפסיה וכיוב'.

מורד- סירוב הבעל לקיים יחסי אישות (אשר מהווה עילה ברורה לגירושין) בסירובו נקרא הבעל מורד. כאשר אינו מקיים את החובה ההלכתית המוטלת עליו- והאישה זכאית בשל כך לקבל גט.

מורדת -אישה המסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה. עילה לשלילת מזונות אישה ולשלילת כתובתה. הכרזת אישה כמורדת עלולה לגרום לביטול זכותה למזונות ואובדן כתובתה. בכדי להכריז על אישה כמורדת על הבעל להגיש תביעה לבית הדין הרבני אשר דן בנושא ובוחן את הסיבות לסירובה של האישה לקיום יחסי אישות.

מזונות אישה- החובה על פי דין העברי החלה על גבר יהודי לזון את אשתו היהודיה ולכלכל אותה. חובה זו לזון את האישה קיימת כל זמן שהאישה נשואה וכל עוד היא עמו עד למתן הגט, באם לא נשללה ממנה זכות זו מטעמים הנעוצים בהתנהגותה. לדוגמא: אישה הבוגדת בבעלה. השתכרות האישה, נלקחת בחשבון לקביעת המזונות המגיעים לה.

מזונות בגירים- אב מחויב במזונות ילדיו גם במהלך שירותם הצבאי אולם המדובר בחיוב המהווה שליש מחיוב המזונות ששילם האב קודם לכן. 

מזונות ילדים- חיוב הנובע מההלכה. החובה לדאוג לצרכיהם של הילדים לרבות מזונם, ביגוד, הנעלה וצרכים אחרים. צרכים אלו מתחלקים לשניים: צרכים הכרחיים המהווים צרכים יומיומיים אשר חיוניים לחיי הילדים כגון דיור, ביגוד, הנעלה, חינוך ומזון. הסוג השני הם מזונות מדין צדקה המתייחסים לצרכים שהינם מעבר לחיוני והבסיסי כגון קייטנות, שיעורי עזר, חוגים, דמי כיס ועוד. במזונות אלו על האב להשתתף באופן יחסי עפ"י השתכרותו ולרוב הוצאות אלו מחולקות בין שני ההורים. 


מזונות זמניים- מזונות שנפסקים ע"י ביהמ"ש בשלב הראשוני של הליכי הגירושין עד לפסיקה סופית בעניין על מנת למנוע מצב בו עד אשר יסתיימו ההליכים, יישארו הילדים ללא כל מזונות לצרכיהם השוטפים ומטרתם היא למעשה שמירה על המצב הקיים ששרר טרם המעבר.

מנהל עיזבון–  עורך דין המתמנה על ידי ביהמ"ש לצורך ניהול עיזבון של אדם שנפטר, נעשה בהתאם להחלטת הנפטר או בהתאם להחלטת ביהמ"ש. תפקידו של מנהל העיזבון הוא ניהול הנכס של המנוח וביצוע פעולות כלכליות הקשורות בעיזבון ועוד.

מנגנון ההורה המרכז - נועד ליצור מנגנון יישומי שאינו מתבסס על שיתוף פעולה בין ההורים  לטיפול בנשיאת ההוצאות שאינן תלויות שהות. במסגרת זו הציע בית המשפט פתרון נוסף לבעייתהיישום, כגון ע"י חשבון בנק משותף של ההורים. עם זאת הדגיש ביהמ"ש כי פתרון זה מתאים בעיקרו להורים המאופיינים במידת אמון ושיתוף פעולה גבוהה יותר בין הצדדים.

ס

סמכות בינלאומית- בחינה האם לבית משפט בישראל סמכות לדון בתביעה או שהסמכות היא לבית משפט בחו"ל. 

סמכות מקומית- בטרם הגשת תביעה יש לבדוק באיזה אזור גאוגרפי מצוי בית המשפט או בית הדין אליו יש להגיש את התביעה. למשל, בני זוג אשר גרים בתל אביב שייכים מבחינת הסמכות המקומית לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני בתל אביב ומחובתם להגיש את תביעותיהם אליהם בלבד.

סמכות עניינית- הסמכות שיש לבית משפט לדון בנושא התביעה אשר הוגשה בפניו. למשל בכל מה שקשור להליכים הקשורים למזונות, חלוקת רכוש בין בני זוג ומשמורת, הסמכות העניינית לדון בתביעה היא לבית משפט לענייני משפחה או לבית הדין רבני בלבד, ואין להגיש את התביעה לבית משפט השלום למשל. 

ע

 עדים- כל בעל דין המבקש להוכיח את טענותיו רשאי להביא עדים מטעמו. לצורך הבאת עדים נהוג להפקיד סכום כסף להבטחת הוצאות העדים. בסיום העדות קובע ביהמ"ש את גובה התשלום לכל עד. 

עובר על דת משה- מצב בו הבעל מכריח את אשתו לעבור על מצוות התורה.

מעשה כיעור- אישה העושה מעשים שיש בהם להצדיק את החשד כי זנתה תחת בעלה וקיימה יחסי אישות עם גבר אחר.

עזבון- מרגע פטירתו של אדם ועד לגמר תהליכי ההורשה מכונה רכושו של הנפטר עזבון. עזבון הוא כלל הזכויות, הנכסים והחובות השייכים לאדם בעת מותו, וכוללים בין השאר: חפצים אישיים, כספים, נכסים ועוד. על פי חוק הירושה פוליסת ביטוח, זכויות בקרן פנסיה או קופת תגמולים אינם כלולים במסגרת העזבון.

 

פ

 פסק דין - לאחר הגשת סיכומים מטעמו של כל אחד מהצדדים בתביעה, ביהמ"ש נותן את פסק דינו. הדרך לערער הינה באמצעות הגשת כתב ערעור לביהמ"ש המחוזי וזאת בתוך 455 יום ממועד קבלת פסק הדין. 

פקידת סעד- גורם מקצועי שממונה על ידי ביהמ"ש / ביה"ד הרבני מטעם האגף לשירותים חברתיים  במקום מגורי הצדדים. פקידת הסעד אמורה ליתן תסקיר סעד לביהמ"ש בו יסקור בפני ביהמ"ש את מצב הילדים, את מערכת יחסי ההורים וימליץ על ענייני משמורת וזמני השהות.

צ

צוואה - מסמך משפטי באמצעותו יכול אדם להורות מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. צוואה תקפה היא צוואה הערוכה באחת הדרכים המפורטות בחוק הירושה: צוואה בכתב, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות או צוואה בעל פה. בנוסף עליה להיות ערוכה ללא פגמים צורניים או ניסוחיים. כדי לממש את הצוואה על היורשים להוציא צו קיום צוואה באמצעות פנייה לרשם הירושה.

צוואה הדדית- צוואה הנערכת לרוב ע"י שני בני זוג כאשר בכל צוואה יש העדפה של בן הזוג הנותר.

צו ירושה- במקרה של אדם שנפטר ולא הותיר אחריו צוואה, יורשיו יכולים להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה. הצו הוא הצהרה על דבר מותו של המנוח, מועד הפטירה, מקום הפטירה, זהות היורשים, זכותם על רכושו של המנוח והחלק המגיע לכל אחד מהם. זכויות היורשים וחלקם בעזבון ייקבעו על פי חוק (ירושה בדין). עם צו הירושה יכולים היורשים לגשת לכל מוסד המנהל רישום (לשכת רישום המקרקעין, בנקים, משרד הרישוי וכד') כדי לקבל את חלקם בעזבון, כמפורט בצו הירושה.

צו קיום צוואה- במידה והנפטר הותיר אחריו צוואה, יש צורך משפטי להכריז על תוקפה. הבקשה למתן צו קיום צוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה ובה מפורטים זהות המוריש, זהות היורשים וכן פרטי הצוואה וקיומם של צוואות אחרות. לבקשה יש לצרף תעודת פטירה וכן תצהיר המאמת את העובדות שבבקשה. בסופו של התהליך ובמידה ולא היו התנגדויות לצוואה, מקבלים היורשים צו המעיד על תוקפה של הצוואה ונכונותה.

ק

קדם משפטי- הדיון הראשון המתנהל בבית המשפט. בדיון זה נקבעים מזונות זמניים, נקבעים ענייני משמורת, ניתנים סעדים זמניים כגון מינוי פקידת סעד וקובעים את אופן המשך ההליכים המשפטיים.

ר

רועה זונות- הוא בעל בוגד באשתו וחי עם אחרת. בגידת הבעל מהווה עילה לגירושין, שכן חוששים לכך שיאבד אצל האחרת את הונו, ולא יהיה בידו לפרנס את אשתו.

רשם לענייני ירושה- כהגוף אליו יש לעתור בבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה. הרשם אינו גוף שיפוטי אלא מנהלי ובמקרי מחלוקת ובמצבים נוספים המוגדרים בחוק, הוא מעביר את הבקשות לבית משפט.

ש

שלום בית- תביעה לשלום בית הינה תביעה בה עותר אחד מבני הזוג לבית הדין הרבני לחייב את בן זוגו לשוב לחיי שלום בית איתו. תביעה שניתן להגיש רק בבית הדין הרבני. הגשתה היא לרוב מסיבות של טקטיקה משפטית בלבד, שכן לא ניתן לאלץ בן זוג שאינו רוצה בכך לקיים שלום בית.

ת

תצהיר- מסמך בו בעל הדין מצהיר כי כל מה שנכתב בכתב טענות אשר הגיש הינו אמת. הגשת תצהיר הינה חלק בלתי נפרד מהגשת כתבי טענות לבית המשפט לענייני משפחה.

תורת העקיבה- תורת העקיבה קובעת כי במקרה של "יורש אחר יורש" (כאשר ירושה מסוימת עוברת קודם ליורש אחד ועם מותו ליורש הבא) ניתן לראות בנכס חדש שנרכש תחתיו כתחליף לגיטימי להיפרע ממנו. כך לדוגמה, כאשר אדם מוריש סכום כסף והיורש הראשון מחליף אותו משיקולי כדאיות בנכס מקרקעין, לפי תורת העקיבה, יזכה היורש הבא בתור בסכום הכסף החלופי או בנכס.  הראשון רשאי לעשות במה שקיבל כבשלו, והשני לא יזכה אלא במה שקיבל הראשון; אולם אין הראשון יכול לגרוע מזכותו של השני על-ידי צוואה

ג

bottom of page