נאמנות בצוואה לטובת אנשים חריגים ומוגבלים


בעבר צוואה הוגדרה על-ידי המחוקק כ"הצהרה חוקית בכתב שבה מגלה המצווה את רצונו כדת מה לעשות ברכושו לאחר מותו". המונח צוואה אינו מוגדר בחוק הירושה. החוק רואה בצוואה הוראה המזכה אנשים בנכסים או בזכויות. החוק מכיר בזכותו של אדם להעניק בצוואה את נכסיו לאחר מותו, באופן שונה מהוראת הדין.

אפוטרופסות לחסויים

פרשנות המושג "אפוטרופוס" כרוכה בפרשנות המושג "חסוי". מלשון החוק עולה כי מוסד האפוטרופסות שואף להעניק הגנה למי שעלול להיפגע בשל חוסר כשירותו להגן על עצמו. מוסד זה נועד לדאוג לאנשים חריגים ומוגבלים, למנוע פגיעה בהם, להבטיח את זכויותיהם ולהעניק להם סיוע ועזרה לשם הבטחת שלומם, בריאותם, גופם ורכושם.

המטרה להבטיח את טובתו של החסוי שבה ועולה מסעיפי חוק הכשרות, וראשית לכל מסעיף 35 לחוק, הקובע כי על בית המשפט למנות לאפוטרופוס את “מי שנראה לו בנסיבות העניין מתאים ביותר לטובת החסוי”. הבטחת טובתו ורווחתו של החסוי מגשימה אינטרס נוסף – במנעה את נפילתו כמעמסה על החברה”.

בבואו של בית המשפט לקבוע באילו מקרים יש למנות אפוטרופוס הוא מביע את הרציונל הניצב בבסיס החוק ועובר כחוט השני לכל אורכו: " כושר שיפוטו של אדם נפגם כדי-כך שהחברה רואה צורך להגן עליו מפני עצמו - מפני מעשיו ומפני מחדליו שמקורם בשיפוט מציאות לקוי - ומפני הזולת, העשוי לנצל לרעה את רפיסות-דעתו ואת כושר שיפוטו הלקוי".

מהו נאמן?

מהותו, אופיו, הגדרותיו, תפקידיו והפיקוח על נאמן - כל אלה מוגדרים בחוק הנאמנות, תשל”ט 1979. פרשנות החוק על ידי מלומדים ושופטים העלתה כי חובת הנאמנות היא החובה לשמור על נכסי הנאמנות, לנהלם, לפתחם ולפעול להשגת מטרות הנאמנות, החובה לפעול באמונה ובשקידה, וכן, הכפפת פעולותיו של הנאמן למבחן האדם הסביר.

נאמנות על פי צוואה לטובת חסויים, הינה למעשה מצב בו מוריש קובע בצוואתו כי הוא מוריש לנהנה שהינו חסוי רכוש ומצווה על נאמן לטפל בנאמנות בנכסים אלה. סעיף 17(א)(2) לחוק הנאמנות קובע כי ניתן ליצור נאמנות באמצעות צוואה. לנאמנות על ידי צוואה לטובת חסויים יש מאפיינים ייחודיים המבדילים אותה מצוואות ומנאמנויות אחרות. בין

ההבדלים הייחודים בולטים המאפיינים הבאים:

דמויות המפתח: שלא כמו בכל צוואה, בה יש מצווה ונהנים, במקרה הנדון יש שני "שחקנים זרים"- הנאמן והאפוטרופוס של החסוי. בעוד שנהנים שאינם חסויים יכולים לדאוג לאינטרסים שלהם, החסויים זקוקים לחוק הכשרות שיגן עליהם. לצד האפוטרופוס שאיננו הנאמן פועל גם נאמן שתפקידיו וסמכויותיו מתנגשים לא פעם באלה של האפוטרופוס.

לעוד כתבות >>>

צרו קשר לתיאום פגישת ייעוץ>>>

חזרו לעמוד הבית>>>

#אפוטרופסות #קנסות #צוואה #ירושה #קניין #חלוקתרכוש