האזנת סתר, מהי? ומה הענישה עליה?


האזנת סתר, מהי? ומה הענישה עליה?

"בעל שהתקין מכשיר הקלטה בדירתה של בת זוגו, ללא ידיעתה, על רקע סכסוך גירושין, הורשע בביצוע עבירות של התקנת מכשיר למטרת האזנת סתר שלא כדין וניסיון להאזנת סתר שלא כדין. בית משפט השלום ברחובות נדרש לקבוע את העונש ההולם."

במסגרת ניהול הליכי משפט לרבות הליכי גירושין יש צורך בהצגת ראיות כדי להוכיח טענות כאלה ואחרות. למשל, כאשר בעל רוצה להתגרש מאשתו והוא טוען כי היא אינה זכאית לקבל את הסכום אשר התחייב אליו בכתובה בטענה שהיא בגדה בו יהיה עליו להציג ראיות על כך. או במצב שבו האישה טוענת שכסף שבני משפחתה נתנו לצדדים בכדי לרכוש דירה היה בעצם הלוואה שעליהם להחזיר, מוטב שיהיו בידיה ראיות שמוכיחות זאת.

אולם ברוב המקרים חוץ ממילתם אין להם את הראיות להוכיח את טענותיהם. כך למשל לאותו בעל אין ראיות מוחשיות שאשתו בוגדת בו ואם היא תכחיש זה מילה מול מילה, ולאותה אישה אין הוכחה שהכספים שנתנו היו הלוואה כי לא היה "הסכם במשפחה" לא נהוג לרוב לעשות הסכמים שכאלו.

עקב כך, במקרים רבים על מנת להשיג כמה שיותר ראיות פונים בני הזוג לחוקרים פרטיים לצורך השגת ראיות ובלא מעט מקרים הראיות מושגות באופן אשר מהווה הפרה של החוק למשל האזנות סתר.

האזנת סתר היא פגיעה חמורה בפרטיותו של האדם ולכן זוהי עבירה פלילית אשר עלולה לעשות למבצע העבירה במאסר.

מהי בדיוק האזנת סתר?

האזנה לשיחה פרטית שנעשתה במקום בו הציפיה לציטוט אינה סבירה. כלומר, המשוחחים לא יודעים ששיחתם מתועדת.

האזנת סתר גירושין

בהליך הגירושין בין בני זוג, לעיתים מאבדים בני הזוג את האבחנה באשר לחציית הגבולות, מה מותר ומה אסור לתעד ולהקליט. בדיוק לשם כך, מוטב שהצדדים שמנהלים הליכי גירושין ופנו לחוקר פרטי לצורך השגת הראיות בתהליך, יתייעצו עם עו"ד מומחה לענייני משפחה בקשר לקבילות הראיות ומוטב שיזהרו לפני שמגישים את הראיות בבית המשפט וימנעו מהסיכון של תלונה במשטרה ותביעות בגין הפרת הפרטיות .

איזו הקלטה כן מותר להגיש כראיה בבית משפט?

הקלטה של שיחות מותרת רק במקרים בהם המשוחחים מודעים להיותם חשופים ומתועדים וכאשר הם מודעים לאדם שמאזין לשיחה. על פי חוק האזנת סתר האזנה לשיחה והקלטתה, אף שהן נעשות בהסכמת אחד מבעלי השיחה – אסורות, ודינן כדין האזנת סתר, אם נעשו למטרת ביצוע עבירה או מעשה נזק, או למטרת גילוי דברים שבינו לבינה והם מצנעת האישות ושלא לצורך הליך משפטי בין בני זוג.

מה הענישה ע"פ חוק האזנת סתר?

בתי המשפט רואים בהאזנת סתר כלי חמור להתנהלות משפטית ע"פ חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979

סעיף 2 א' ו- 2 ב' המאזין האזנת סתר שלא על פי היתר כדין, דינו – מאסר חמש שנים. המשתמש ביודעין וללא סמכות כדין בידיעה או בתכנה של שיחה שהושגו על ידי האזנת סתר, בין שנעשתה כדין ובין שנעשתה שלא כדין, או מגלה ידיעה או תוכן שיחה כאמור ביודעין לאדם שאינו מוסמך לקבלה, דינו – מאסר חמש שנים.

במקרה אשר פורסם בתקשורת והבאתי בתחילת דבריי " גזר בית המשפט על הנאשם: מאסר על תנאי לתקופה שלושה חודשים, והתנאי הוא שבמשך שלוש שנים לא יעבור עבירה לפי חוק האזנת סתר, צו שירות לתועלת הציבור בהיקף של 200 שעות ופיצוי למתלוננת בסכום של 3,000 שקלים."

לתיאום פגישת ייעוץ התקשרו 03-7444391