מה יעלה בגורל תהליך קבלת אזרחות עבור בני זוג זרים המצויים בהליך גירושין?


בשנת 2015 פנו אלינו בני זוג, גבר ישראלי ובת זוגתו הבלגית, אותם ליווה משרדנו בשלבי ההליך המדורג שבסופו האישה אמורה לקבל אזרחות ישראלית מתוקף נישואיה לישראלי. בני הזוג הצליחו לצלוח את שלושת השנים הראשונות בהליך, עברו ראיונות ותשאולים, הציגו את כל המסמכים הרלוונטיים, ואמתו את קשר נישואיהם כקשר כנה שאינו נובע מרצון להשגת אזרחות ישראלית. לקריאה על ליווי ההליך המדורג

בתחילת שנת 2018 כאשר הם עמדו בפתחה של השנה הרביעית והאחרונה בהליך התאזרחותה של קריסטין, בני הזוג קבעו הזוג פגישה במשרדנו בה לצערנו הרב סיפרו כי מערכת היחסים ביניהם עלתה על שרטון והם החליטו להתגרש.

הם פנו אלינו משתי סיבות

האחת הבנת תהליך הגירושין במקרה של נישואים אזרחיים בבלגיה והיותם "זוג מעורב" שאינו חולק דת

לאום ואזרחות זהה, והסיבה השנייה הייתה שלמרות ההחלטה להתגרש הם לא מעוניינים להפסיק את ההליך המדורג אלא עדיין רוצים להמשיך ולהסדיר את אזרחותה של האישה. היא הייתה מעוניינת לקבל את אזרחותה הישראלית מאחר והיא ממשיכה להתגורר בישראל למען טובת ילדיה וקרבתם לאביהם, 2 הילדים בני 5 בזמן הגירושים. היא הייתה מצויה בשנה האחרונה לקבלת אזרחותה ובני הזוג חששו מאוד כי הגירושין יובילו להפסקת ההליך המדורג ולשלילת האזרחות הישראלית שהאישה עמדה לקבל.

בני הזוג שאלו שאלות לגבי המשמעות המשפטית של הסכם גירושין בסיטואציה שלהם -

התרת הנישואים לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואים (מקרים מיוחדים), תשכ"ט- 1969, יהיה על בני הזוג להגיש תביעה להתרת נישואים לבית המשפט לענייני משפחה, במקום המגורים האחרון של בני הזוג, קרי- ישראל. יצוין כי כאשר אחד מבני הזוג יהודי, יצטרך בית המשפט לענייני משפחה לקבל אישור מבית הדין הרבני, בטרם יתיר את הנישואים. בית המשפט לענייני משפחה ידון בהתרת הנישואים ובעילות הגירושין בהתאם לדיני המקום בו נערכו הגירושין, זאת אומרת על פי הדין בבלגיה.

במזונות ורכוש הדין האישי אינו חל על בני זוג מעורבים (בני זוג שאינם משתייכים לאותה עדה דתית). למרות זאת, אישה שאינה זכאית למזונות על פי הדין העברי, זכאית להם מכוח דיני החוזים. כלומר, במקרה בו הדין האישי אינו מכיר בנישואי בני הזוג, אך הנישואין תקפים על פי דיני המשפט הבינלאומי הפרטי (בני זוג מעורבים/ יהודים שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל), הרי שניתן להחיל לגביהם מזונות "חוזיים".

משרדנו ליווה את תהליך הגירושין של בני הזוג, תהליך הדורש מומחיות וידע מעמיק בדיני משפחה בהקשר לנישואים אזרחיים וזוגות מעורבים. במקביל הענקנו להם ייעוץ משפטי בכל הקשור לתהליך התאזרחותה של קריסטין הנעשה במקביל לגירושין:

מה יקרה מבחינת המשך ותקפותו של ההליך המדורג?

ההליך המאפשר לאזרחים זרים להתאזרח ולקבל תושבות קבע נקבע מתוך הרציונל של שמירת התא המשפחתי ובחירה בישראל כמרכז החיים. כאשר הנישואים עולים על שרטון, בעקבות הגירושין מפסיק גם רציונל זה להתקיים ועל-פי-רוב נפסק ההליך המדורג ובן הזוג הזר עשוי להיות מורחק מן הארץ.

למרות זאת במקרה שבו מתפרק הקשר הזוגי שבין בן הזוג הישראלי ובן זוג שאינו יהודי וישראלי בעיצומו של ההליך המדורג, שוקל מנהל האוכלוסין כל מקרה לגופו, כאשר הפרמטרים המרכזיים הנלקחים בחשבון הם: באיזה שלב נמצא ההליך המדורג והאם יש לבני הזוג ילדים.

ההליך המדורג בגירושין כאשר יש ילדים משותפים

המשכנו בליווי ובייעוץ לבני הזוג בהליך המדורג בתהליך הגירושין שהם מבקשים לעבור. הסברנו להם כי עם קבלת דיווח אודות הגירושין הם יזומנו לראיונות נפרדים ברשות האוכלוסין וההגירה. במהלך הראיון ישאלו את האישהשאלות אודות המשך שהייה והשתקעות בישראל. החלטה בעניינה תתקבל רק לאחר ראיון ולא תידרש יציאתה מהארץ עד לקבלת ההחלטה.

כאשר יש ילדים משותפים יועבר תיקה של האישה לדיון ב"וועדה הבינמשרדית" למתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים. הוועדה תבחן האם לבני הזוג ילדים משותפים המצויים במשמורת בן הזוג הזר או שבן הזוג הזר מקיים איתם קשר קרוב ורצוף ודואג למזונותיהם ולצרכיהם. במסגרת הוועדה תינתן חוות דעת מקצועית מטעם פקיד סעד/ עו"ס. במידה ונקבע כי עזיבת בן הזוג הזר את הארץ תפגע באופן משמעותי בילדים, יוכל האזרח הזר להמשיך בהליך המדורג ולהסדיר את שהייתו בישראל.

מה יעלה בגורל התאזרחותה של האישה לכשתתגרש?

תשובתנו לבני הזוג הייתה כי מכיוון שהם בעיצומו של הליך מדורג המסדיר את מעמד בן הזוג הזר, שאינו ישראלי, ונמצאים לקראת סופו של ההליך, ויש להם ילדים משותפים, הם ככל הנראה יוכלו להמשיך בהליך המדורג .הפרמטרים המרכזיים הם כמובן חזקת הילדים המשותפים והעובדה כי נותרה עוד שנה בלבד בהליך המדורג על לקבלת אזרחותה הישראלית.

משרד עורכי דין דניאל ויגלר ליווה את בני הזוג לאורך כל הליך הגירושין במקביל להליך המדורג. טיפול בהסדרת תושבות הקבע או אזרחותו של אזרח זר במסגרת גירושין דורשת ידע משפטי והיכרות עם התהליכים ברשות ההגירה והאוכלוסין יחד עם מומחיות בדיני הגירושין במקרה של נישואים מעורבים. ליווי של ע"וד מומחה בדיני משפחה וגירושין ימנע טעויות נפוצות ויסדיר את ההליך אל מול הרשויות המשפטיות. דניאל ויגלר הינו עו"ד ומגשר המתמחה בדיני משפחה ובעל ניסיון רב בייצוג משפטי של זוגות מעורבים בהליכי התאזרחות וגירושין.