ייפוי כוח מתמשך


לקוחת המשרד בשנות ה- 60 לחייה, שהתאלמנה מבן זוגה שנתיים קודם לכן, מינתה את בתה הגדולה להיות מיופת כוחה ולהחליט בכל ענייניה הרפואיים ובניהול רכושה ונכסיה, אם חלילה מצבה הרפואי לא יאפשר לה יותר לנהל את עניינה. הלקוחה הייתה בבריאות טובה אך לדבריה במשפחה היסטוריה של דמנציה ולכן העדיפה לקבוע מראש מי יהיה זה שיוכל לקחת אחריות מלאה ושקולה על ענייניה. לדבריה רק הבת תוכל לטפל בה במידת הצורך שכן שני בניה האחד בחו"ל ועל הבן האחר אינה יכולה לסמוך.

משרדינו מטפל במקרים רבים של לקוחות החוששים מהעתיד לבוא ומי ידאג להם במצבים של חולי, נכות או תלות פיסית מוגבלות נפשית, זקנה, תאונות וממצבים לא צפויים אחרים. לאור השינוי בחוק, המלצתנו היא ברורה: יש לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך אשר מאפשר לכל אחד לבחור מי ידאג לו . בעוד החוק כביכול התהווה ונוסח מתוך מחשבה על הגיל השלישי, למעשה צעירים רבים עורכים ייפוי כוח בשל היכולת לקבוע מי יטפל בעניינים במידה ולא יוכלו לעשות כן.

כך למשל הגיע למשרדינו, בן 25 בשירות קבע צבאי, אשר הגיע לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך בו הוא מינה את אחיו הגדול ממנו ב 3 שנים להיות מיופה כוחו. לדבריו השירות הצבאי חשף אותו למקרים כואבים של אובדן יכולות פיסיות של צעירים ממנו, ומאחר והוריו מבוגרים מאוד, הוא ביקש לקבוע כי במקרה חלילה של אובדן היכולת להחליט בעצמו בענייניו- אחיו יעשה זאת במקומו.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (1962) מאפשר מינוי אפוטרופוס על אדם בגיר בשני מצבים:

1. כאשר מדובר באדם בגיר אשר "אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו".

2. כשמדובר ב"פסול דין"- מי ש"מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו" לא מסוגל לדאוג לענייניו.

ב- 2016 תוקן החוק והשינוי המרכזי בו היה האפשרות למתן ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד במקרה שהוא לא יהיה מסוגל לקחת החלטות עבור עצמו ובמידה וכושר השיפוט שלו נפגם. הרעיון המרכזי בשינוי הוא, שמירת כבוד האדם ומימוש רצונו גם בשעה שלא יוכל עוד להביע אותו בעצמו. ייפוי הכוח מאפשר לממנה שליטה בחשבונותיו ובכספיו, קביעת הטיפולים הרפואיים אותם הוא אינו רוצה לעבור, עשוי לתרום להקטנת הסכסוכים והעומס הרגשי המופעל על המשפחה במצבים כאלו, להגדיל את השקיפות בין בני המשפחה המטפלים ולהקטין את הבירוקרטיה מול המדינה.

מאז חוקק החוק הציבור מתחיל להבין אט אט את היתרונות הרבים ביכולת לקבוע מראש מי ידאג ויטפל בהם היה וחלילה יהיו במצוקה בריאותית שלא תאפשר להם להמשיך ולדאוג לעצמם יותר.

יתרונו המרכזי של ייפוי הכוח המתמשך הוא בחירה מרצון ובצלילות מי יטפל בענייניו של דורש המסמך וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר. ייפוי הכוח יכול להינתן לכל ענייניו האישיים כגון : צרכיו היומיומיים, מקום מגוריו, רווחתו או צרכיו החברתיים, לענייניו הרפואיים (ניתן לערוך בנפרד "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד) וענייניו הכלכליים: טיפול בנכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם. ניתן לנסח את ייפוי הכוח רק לחלק מהעניינים על פי קביעתו של הממנה.

ייפוי הכוח המתמשך יהיה תקף גם למצב שבו האדם יאבד את כשרותו המשפטית, כך שבעניינים הספציפיים שהוגדרו בייפוי הכוח כניסת מיופה הכוח לתפקידו תוכל להיעשות במקום מינוי אפוטרופוס. מיופה הכוח צריך לפעול על פי הנחיות הממנה (המיופה), ועליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין כי הוא מסכים לתוכן ייפוי הכוח המתמשך.

את ייפוי הכוח המתמשך מכינים אצל עורך דין שעבר הסמכה ייחודית של משרד המשפטים. את הייפוי הכוח מפקידים במאגר מיוחד במשרד המשפטים שם הוא נשמר עד כניסתו לתוקף.

דניאל ויגלר, מהראשונים שעברו את ההכשרה לעריכת ייפוי כוח מתמשך של משרד המשפטים ומאז ערך מאות יפויי כוח לקהל לקוחותיו, הינו עו"ד ומגשר המתמחה בדיני משפחה, דיני ירושה, דיני חוזים, דיני חברות ומקרקעין. המשרד פועל על מנת לזהות את צרכי הלקוח והתאמת האסטרטגיה המתאימה והיעילה ביותר לצורך ניהול הליכי המשפט.

לקביעת ייעוץ ופגישה התקשרו 03-7444391